بورس‌های آموزشی یونسکو

درخواست‌ها باید در جهت اولویت‌های یونسکو در سال  ۲۰۰۸ و به شرح زیر باشد:
۱ـ  آموزش الف-   تقویت نقش رهبری و هماهنگی جهانی یونسکو برای برنامه آموزش برای همه و تأکید بر هدایت ملی در این خصوص
ب-   تأمین آموزش کیفی برای همه در همه سطوح آموزشی‌ـ‌از دستیابی به آموزش تا موفقیت در تداوم توسعه پایدار

۲ـ  علوم الف-   دانش علمی در خدمت محیط زیست و مدیریت منابع طبیعی
ب-   ترویج سیاست‌‌گذاری و ظرفیت‌سازی در زمینه علوم، فناوری و نوآوری با تأکید ویژه بر علوم پایه و انرژی
ج-   مشارکت در آماده‌سازی برای مقابله با بحران وکاهش اثرات بلایای طبیعی

۳ـ  علوم اجتماعی الف-   پیشبرد اصول، رویه‌ها و هنجارهای اخلاقی مؤثر در توسعه علوم و فناوری
ب-   تقویت ارتباط متقابل بین پژوهش و سیاست‌گذاری در زمینه دگرگونی‌های اجتماعی به منظور مشارکت در تأمین رفاه انسان‌ها و تضمین برابری در بین آنها ـ پیگیری برنامه‌های جدید و با فوریت مرتبط با اخلاق

۴ـ  فرهنگ الف-   تقویت نقش فرهنگ در توسعه پایدار
ب-  اهمیت تبادل و گفت‌و‌گوی بین فرهنگی برای انسجام اجتماعی، همزیستی و صلح
ج-  حفظ و تقویت پایدار میراث فرهنگی

۵ـ  ارتباطات الف-   ارتقای دسترسی جهانی به دانش و اطلاعات
ب-    تقویت ساختارهای اطلاعاتی و رسانه‌های مستقل، آزاد و کثرت‌گرا
ج-  حمایت از کشورها در شرایط پس از جنگ و بلایای طبیعی در زمینه‌های فعالیت یونسکو
سهمیه هر کشور برای استفاده از این بورس حداکثر ۲ نفر می‌باشد. شرایط افراد معرفی شده توسط دانشگاه‌ها در کمیته‌ای در کمیسیون ملی یونسکو مورد بررسی قرار می گیرد تا شایسته‌ترین افراد با توجه به معیارهای مورد نظر یونسکو انتخاب شوند. متقاضیان می‌توانند از طریق دانشگاه محل تحصیل خود و یا دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تقاضای خود را به کمیسیون ملی یونسکو ارسال دارند.
علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به وبگاه زیر مراجعه نمایند:
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17616&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

مطلب قبلی

اعلام جایزه بین المللی کاربردICT در آموزش ( ۲۰۰۹ ) تعلیم، یادگیری و آموزش الکترونیکی: توسعه حرفه‌ای معلمان برای جوامع دانش مدار

مطلب بعدی

آرشیو مطالب قبلی