بم و چشم‌انداز تاریخی آن، کرمان (۲۰۰۷/ ۲۰۰۴)

مطلب قبلی

پاسارگاد، فارس (۲۰۰۴)

مطلب بعدی

ـ تخت سلیمان، تکاب (۲۰۰۳)