کمسیون ملی ایران- یوسنکو

برگزاری کنگره گرامی‌داشت نظامی گنجوی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

برگزاری کنگره گرامی‌داشت نظامی گنجوی

21 اسفند، سالروز درگذشت حکیم نظامی گنجوی و روز بزرگداشت این حکیم فرزانه ایران‌زمین است. از همین رو، امسال در تبریز و در همین روز، با همکاری کمیسیون ملی یونسکو– ایران، کنگره تخصصی گرامی‌داشت نظامی گنجوی برگزار می‌شود. لازم به ذکر است که در این کنگره، پژوهش‌گران 30 کشور جهان حضور به‌هم می‌رسانند.

همچنین سخنران ویژه آن هم مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو– ایران، دکتر عبدالمهدی مستیکن، است. محورهای مقالات این کنگره عبارتند از:

نقش زبان فارسی در منظومه فکری، ادبی نظامی
جایگاه فرهنگ ایران و ایرانی در اشعار نظامی
جایگاه فقه و کلام در اشعار نظامی
تعلیم و تربیت و انسان کامل از منظر نظامی گنجوی
فرهنگ‌شناسی اشعار نظامی
*سبک شعری و زبانی نظامی 
مروری تاریخی و انتقادی بر نظامی‌شناسی
نظامی گنجوی میراث مشترک کشورهای اسلامی
تاملی بر پیروان سبک نظامی
تاملی بر ترجمه‌ها، شرح و تفاسیر اشعار نظامی
مروری بر زندگی‌نامه نظامی (دیدگاه‌های انتقادی(
نقش نظامی در ادبیات جهان
مروری بر عرفان، نگاه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی نظامی
آثار شعری، شعرای محترم داخلی و خارجی که از آثار نظامی استقبال کرده‌اند

image_printچاپ
Web Analytics