کمسیون ملی ایران- یوسنکو

برگزاری کارگاه آموزش برای توسعۀ پایدار، از تاریخ 25 بهمن 1395 به تاریخ دیگری موکول شد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

برگزاری کارگاه آموزش برای توسعۀ پایدار، از تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ به تاریخ دیگری موکول شد

کارگاه آموزش برای توسعۀ پایدار که قرار بود توسط ادارۀکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر و با همکاری بخش آموزش کمیسیون ملی یونسکو، در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ در بوشهر برگزار شود، به دلیل نامساعد بودن شرایط جوّی به تعویق افتاد. تاریخ جدید متعاقباً از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.

image_printچاپ
Web Analytics