کمسیون ملی ایران- یوسنکو

برگزاری نشست اخلاقی و انسانی زیستن به مناسبت بزرگداشت جناب حافظ-18 مهرماه 1394 - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

برگزاری نشست اخلاقی و انسانی زیستن به مناسبت بزرگداشت جناب حافظ-18 مهرماه 1394

در این نشست که در روز هیجدهم مهرماه سال جاری از ساعت چهارده الی شانزده در محل کمیسیون ملی یونسکو – ایران برگزار خواهد شد آقایان پرفسور باهر، پروفسور امین، دکتر شهبازی و دکتر مستکین در مورد انسانی و اخلاقی زیستن از دیگاه حافظ و سایر بزرگان سخنرانی خواهند. همچنین این نشست با موسیقی سنتی و نوای دلنشین از غزلیات حافظ توسط یکی از هنرمندان برجسته کشور عطرآگین خواهند شد.
از همه دوستداران فرهنگ و ادب ایران زمین دعوت می شود در این نشست شرکت نمایند.

image_printچاپ
Web Analytics