برگزاری مراسم شصتمین سال تأسیس کمیسیون ملی یونسکو در ایران

نمایشگاه کتاب، مقاله، نشریه، عکس، پوستر و بروشور مرتبط با فعالیت های کمیسیون نیز در کنار این مراسم برپا خواهد شد.
ضمناً ۵ پانل تخصصی آموزش، علوم، علوم اجتماعی، فرهنگ و ارتباطات مرتبط با برنامه های یونسکو و کمیسیون با حضور متخصصان و کارشناسان از ساعت ۱۴ تا ۱۷/۳۰ در همان محل برگزار خواهد شد.

مطلب قبلی

آموزش برای همه

مطلب بعدی

پروژه مشترک: ICGEB-TWAS-UNESCO/IBSP