کمسیون ملی ایران- یوسنکو

برگزاری سومین کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی با تاکید بر بهبود محیط کسب و کار تهران، 1 و 2 اسفندماه 1394 - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

برگزاری سومین کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی با تاکید بر بهبود محیط کسب و کار تهران، ۱ و ۲ اسفندماه ۱۳۹۴

“سومین کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی با تاکید بر بهبود محیط کسب و کار”، ، توسط دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و کرسی یونسکو در زمینه کارآفرینی این دانشگاه، و با حمایت کمیسیون ملی یونسکو و مشارکت دانشگاه‌های معتبر داخلی و بین‌المللی در تاریخ ۱ و ۲ اسفندماه ۱۳۹۴، در دانشگاه تهران برگزا می‌شود.

هدف از برگزای این کنفرانس که با شرکت اندیشمندان و صاحب‌نظران حوزه کارآفرینی داخل و خارج از کشور برگزار خواهد شد، عبارتند از:
– بحث و بررسی آخرین دستاوردهای علمی درخصوص دانش توسعه کارآفرینی و بهبود محیط کسب و کار
– تبادل‌نظر در خصوص روش‌ها و تکنیک‌های پیشرفته مرتبط با کارآفرینی و محیط کسب و کار
– استخراج سیاست‌ها، راهبردها و راهکارهای اجرایی کارآمد و موثر برای توسعه کارآفرینی و بهبود محیط کسب و کار

محورهای کنفرانس عبارتند از:
تامین مالی کارآفرینانه:
• حمایت مالی و توسعه کسب و کارهای جدید/ رشد بالا
• سرمایه‌گذاری مخاطره‌‌پذیر و فرشتگان کسب و کار برای ایجاد کسب و کارهای جدید مخاطره‌آمیز
• روش‌های تامین مالی اسلامی و توسعۀ کارآفرینی
• تامین مالی شرکتی و توسعۀکارآفرینی
• کارآیی نظام بانکی، ایجاد کسب و کارهای جدید و پایداری کسب و کار

مقررات و حقوق مالکیت:
• حقوق مالکیت و توسعه کارآفرینی
• حقوق مالکیت معنوی و ایجاد کسب ‌وکارهای جدید
• حقوق مالکیت معنوی و کارآفرینی سازمانی
• کارآیی و حقوق مالکیت معنوی (IPR)
• پنجره ملی واحد و تسهیل تجارت بین‌المللی
• هماهنگی ذی‌‌نفعان و کاربرد پنجره واحد
• همکاری بخش خصوصی- دولتی و بهبود محیط کسب و کار
• مقررات هوشمند برای توسعه کارآفرینی
سیاست‌ها و برنامه‌های دولت:
• سیاست‌های دولت و توسعۀ بازارهای مالی مخاطره‌آمیز
• سیاست‌های دولت و ایجاد کسب و کارهای جدید مخاطره‌آمیز
• برنامه‌های دولت برای توسعه کارآفرینی
• نظام مالیاتی و توسعه کسب و کار
• نظام گمرکی و تسهیل صادرات/ واردات
• سیاست‌های اقتصادی و ایجاد کسب و کار جدید
• نهادها و قوانین توسعه کارآفرینی
• نقش قوانین و مقرارت در بهبود محیط کسب و کار و فعالیت‌های کارآفرینی
• کاهش مقررات ورود کسب وکارها و بهبود محیط کسب و کار
• توسعه کارآفرینی، رشد کسب و کارهای کوچک و متوسط و فقرزدایی
• توانمندسازی کارآفرینان و توسعۀ خوشه‌های منطقه‌ای
• توسعۀ کارآفرینی در مناطق آزاد
دولت کارآفرین:
• نقش‌های کارآفرینانۀ دولت
• رفتارهای کارآفرینانۀ دولت
• سیاست‌ها و ابزارهای ایجاد دولت کارآفرین
• دولت کارآفرین و توسعه و پیشرفت
• توسعۀ دولت الکترونیکی و کارآفرینی
• کارآفرینی نهادی
• دولت کارآفرین (آینده-محور)
• دولت کارآفرین (مردم-محور)
زیرساخت‌های فیزیکی، تجاری و خدماتی:
• زیرساخت‌های تجاری و خدماتی و توسعه کارآفرینی
• سهولت دسترسی به منابع فیزیکی، ارتباطات، خدمات عمومی و حمل و نقل
• نقش نظام حمایتی بیمه در توسعه و پایداری شرکت‌های کوچک و متوسط
• نقش مناطق آزاد، شهرک‌ها و خوشه‌های صنعتی در بهبود محیط کسب و کار منطقه‌ای
• شتاب‌دهنده‌های کسب و کار و توسعۀکارآفرینی
هنجارهای فرهنگی و اجتماعی:
• فرهنگ ملی و ایجاد کسب و کارهای جدید
• عوامل اجتماعی – اقتصادی مؤثر بر توسعه کارآفرینی
• هنجارهای اجتماعی – فرهنگی به عنوان تسهیل کننده/ موانع کارآفرینی
• جنسیت، توسعه کارآفرینی و هنجارهای فرهنگی
• حمایت‌ها و پشتیبانی‌های اجتماعی
• فرهنگ وقف و توسعه کسب وکارهای دانش‌بنیان
• میزان توجه رسانه‌ها به کارآفرینی و محیط کسب و کار
• منزلت اجتماعی افراد و توسعه کارآفرینی
• ارزش‌های ملی، اخلاق و محیط کسب و کار
• سرمایه اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی و محیط کسب و کار
• هنجارهای اجتماعی و توسعۀکارآفرینی اجتماعی
بازبودن و پویایی بازار:
• باز بودن بازارها و ایجاد کسب و کار جدید/ رشد بالا
• جهانی شدن و کارآفرینی بین‌المللی
• پویایی‌های بازار و محیط کسب وکار
• توسعه کارآفرینی بین‌المللی در مناطق آزاد
• گسترش سرمایه‌گذاری و توسعه کسب ‌وکارهای کوچک و متوسط در مناطق آزاد
آموزش کارآفرینی:
• نقش آموزش کارآفرینی در ایجاد نگرش‌های کارآفرینانه
• نقش آموزش کارآفرینی در افزایش ایجاد کسب وکارهای جدید مخاطره‌‌‌آمیز
• حمایت‌های دانشگاه برای کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای جدید مخاطره‌‌آمیز
• آموزش کارآفرینی در مقاطع آموزش ابتدایی/ راهنمایی/دبیرستان
• آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی
انتقال تحقیق و توسعه، نوآوری و کارآفرینی:
• نوآوری و کارآفرینی برای مدرسان
• دانشگاه کارآفرین و کارآفرینی دانشگاهی
• نوآوری رشدیابنده و بنیادی و ایجاد کسب و کارهای جدید
• انتقال تحقیق و توسعه و توسعه کسب وکارهای جدید/ رشد بالا
• انتقال تحقیق و توسعه و توسعه کارآفرینی سبز
• انتقال تحقیق و توسعه، سرریز دانش و کارآفرینی نانو/ بایو/ سایبری
• نوآوری سازمانی و کسب ‌وکارهای اقماری (زایشی) دانشگاهی
• نقش دولت و شرکت‌های تحقیق و توسعه در ایجاد کسب وکارهای جدید مخاطره‌‌آمیز
• نقش انکوباتورها و پارک‌های علم و فناوری در توسعه کارآفرینی دانش‌بنیان
• سرریز دانش و توسعه کارآفرینی
• نظام ملی نوآوری (NIS) و توسعه کارآفرینی
• کسب‌ وکارهای اقماری (زایشی) دانشگاهی و توسعه کسب و کارهای جدید
کارآفرینی و توسعۀ منطقه‌ای:
• نوآوری و توسعۀ اقتصادی منطقه‌ای
• مقاومت اقتصادی منطقه‌ای از طریق نوآوری و کارآفرینی
• خوشه‌های نوآوری و کارآفرینی
• خوشه‌های محصول و کارآفرینی
• توانمندسازی کارآفرینان در خوشه‌های منطقه‌ای
• زیرساخت‌های فیزیکی و توسعۀ اقتصادی منطقه‌ای
• اکوسیستم کارآفرینی و توسعۀ پایدار
توسعۀ کارآفرینی در دوران پساتحریم:
• توسعۀکارآفرینی بین‌المللی
• انتقال و گسترش دانش بین‌المللی
• توسعۀ سرمایه‌گذاری خارجی
• رقابت‌پذیری بین‌المللی و بهبود کسب و کار
• توسعۀ همکاری‌های بین‌المللی
• کارآفرینی بین‌المللی و مسایل فرهنگی
• قواعد، روش‌های تجربی و اکتشافی و راهبردها در کارآفرینی بین‌المللی
• توسعۀ کارآفرینی بین‌المللی در مناطق آزاد
ایجاد و رشد کسب و کارهای جدید:
• کالبدشناسی ایجاد کسب و کارهای جدید
• تجارب ایجاد کسب و کارهای جدید و بهترین تجارب
• موانع ایجاد کسب و کارهای جدید
• فرآیند شروع کسب و کارهای جدید
• فرآیند کسب و کارهای نوپا
• پویایی‌های کارآفرینانه
• رشد کسب و کار از طریق نوآوری
• رشد کسب و کار از طریق فناوری اطلاعات
• توسعۀ کارآفرینی شرکتی
کارآفرینی دانش‌بنیان:
• کارآفرینی دانش بر
• نقش انکوباتورهای کسب و کار و پارک‌های علم و فناوری در کارآفرینی دانش‌بنیان
• نقش دانش در فعالیت‌های نوآورانه
• محصولات و خدمات مبتنی بر دانش و فعالیت‌های کارآفرینانه
• انواع دانش و فرآیند‌های کارآفرینی، توسعۀکسب و کارها و تجاری‌سازی
• هم‌جواری و توسعه خوشه‌های دانش و نوآوری
بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی:
• سهولت انجام کسب و کار و بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی
• ساختارمندی (ساخت‌گرایی) و توسعه فرصت‌های کارآفرینی
• پیوند کارآفرینان و محیط کسب و کار
• کارآفرینان و بهره‌برداری از فرصت‌های بین‌المللی
• بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانه در مناطق آزاد
• خلق و کشف فرصت‌های ملی و بین‌المللی کارآفرینی
• ارزیابی ایده‌های کارآفرینانه

لازم است که ذکر شود این کنفرانس در قالب سخنرانی سخنرانان کلیدی مشهور بین‌المللی، ارائه مقالات علمی، اجرای کارگاه‌های آموزشی تخصصی، و برگزاری میزگرد و سخنرانی، برگزار خواهد شد و مقالات برگزیده همایش در دستورکار نشریه تحقیقات جهانی کارآفرینی (JGER) که توسط انتشارات اسپرینگر منتشر می‌شود، قرار خواهد گرفت.
از کلیه علاقه‌مندان شرکت در این کنفرانس دعوت می‌شود برای دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص ثبت نام و ارسال مقاله، به سایت کنفرانس به نشانی https://ice2016.ut.ac.ir/ مراجعه فرمایند.

3vominkarafarini

image_printچاپ
Web Analytics