برندگان

۱-طاهر قدیریان- جایزه جهانی دانشمند جوان انسان و کره مسکون-MAB- 2009

۲-شراره پورابراهیم‌آبادی- بورس کیزو ابوچی (۲۰۰۹)

۳-رسول عباسی- بورس جهانی اشبرگ برای هنرمندان (۲۰۱۰)

۴-گلفام شریفی- بورس کیزوابوچی (۲۰۱۰)

۵-سیدباقر رهایی- بورس دیوار بزرگ چین (۲۰۱۱ـ۲۰۱۰)

۶-غلام‌علی حقگو رستمی- بورس دیوار بزرگ چین (۲۰۱۱ـ۲۰۱۰)

۷-لادن تیموری- بورس اورئال (۲۰۱۱)

۸-سکینه حدادی- بورس کیزو ابوچی (۲۰۱۱)

۹-نجمه یزدان‌پناه- بورس دیوار بزرگ چین (۲۰۱۲)

۱۰-مجید محمودآبادی- بورس کیزوابوچی (۲۰۱۲)

۱۱-عطیه کاظمی مجرد- جایزه دانشمند جوان انسان و کره مسکون- MAB -2013

۱۲-برزو سریزدی- سومین دوره جایزه مجموعه بهترین داستان‌های آموزش برای تفاهم بین‌المللی ( ۲۰۱۳)

۱۳-حسین وحیدی، برنده بورس یونسکو/ دیوار بزرگ چین – ۲۰۱۳

۱۴-مونا پورزادی- جایزه دانشمند جوان انسان و کره مسکون- MAB- ۲۰۱۴

۱۵-حمید باستانی- بورس دیوار بزرگ چین، ۲۰۱۵ـ۲۰۱۴

۱۶-فاطمه فیروزی – بورس دیوار بزرگ چین، ۲۰۱۵ـ۲۰۱۴

۱۷-حسین بهاروند – جایزه گینه استوایی، ۲۰۱۴

۱۸-سودابه داوران –  مدال کمک به علوم و فناوری نانو، ۲۰۱۵

۱۹-علی ضیایی مهر- بورس آموزش بزرگسالان، ۲۰۱۵

۲۰- سهیلا بیگی- بورس دیوار بزرگ چین، ۲۰۱۷-۲۰۱۶

۲۱- فرهاد خزائلی، بورس دیوار بزرگ چین ۲۰۱۸-۲۰۱۷