این برنامه دربرگیرنده دانش ارزشمندی در خصوص زمین با توجه به سوابق 4/6 میلیارد ساله عمر زمین می باشد.

دانش در اسخ به چالش های موجود در زمینه حفاظت منابع کره زمین برای نسل های آینده، کاهش اثرات گرمایش جهانی و کاهش مخاطرات و بلایای طبیعی وزمین شناسی است.

اساسنامه این برنامه بین المللی در سی و هشتمین کنفرانس عمومی یونسکو(17 نوامبر 2015) تغییر یافت و برنامه جهانی ژئوپارک ها(زمین بوستان ها) به آن ملحق شد.

شبکه جهانی ژئوپارک های یونسکو شامل 120 ژئوپارک از 33 کشور است و اخیرا تلاش بسیار زیادی برای پیوستن مجدد ژئوپارک قشم به شبکه جهانی ژئوپارک ها به عنوان تنها ژئوپارک ایران و خاورمیانه صورت گرفته است.