کمسیون ملی ایران- یوسنکو

- کمیسیون ملی یونسکو-ایران

این برنامه دربرگیرنده دانش ارزشمندی در خصوص زمین با توجه به سوابق ۴/۶ میلیارد ساله عمر زمین می باشد.

دانش در اسخ به چالش های موجود در زمینه حفاظت منابع کره زمین برای نسل های آینده، کاهش اثرات گرمایش جهانی و کاهش مخاطرات و بلایای طبیعی وزمین شناسی است.

اساسنامه این برنامه بین المللی در سی و هشتمین کنفرانس عمومی یونسکو(۱۷ نوامبر ۲۰۱۵) تغییر یافت و برنامه جهانی ژئوپارک ها(زمین بوستان ها) به آن ملحق شد.

شبکه جهانی ژئوپارک های یونسکو شامل ۱۲۰ ژئوپارک از ۳۳ کشور است و اخیرا تلاش بسیار زیادی برای پیوستن مجدد ژئوپارک قشم به شبکه جهانی ژئوپارک ها به عنوان تنها ژئوپارک ایران و خاورمیانه صورت گرفته است.

image_printچاپ
Web Analytics