کمسیون ملی ایران- یوسنکو

بازدید اعضای انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد از کمیسیون ملی یونسکو - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

بازدید اعضای انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد از کمیسیون ملی یونسکو

اعضای انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل و دانشجویان مقطع کارشناسی ارش و دکترای عضو این انجمن از رشته های روابط بین الملل و گردشگری در تاریخ 1 اسفند 1395 با همت اداره علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو-ایران از کمیسیون ملی یونسکو-ایران بازدید کردند و در این بازدید دکتر نصیری دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-ایران و همه مدیران گروه های پنجگانه به سخنرانی و ارائه اطلاعات در خصوص فعالیت های کمیسیون ملی یونسکو-ایران پرداختند .

image_printچاپ
Web Analytics