بازتعریف الگوی بومی آموزش در باشگاه تعلیم تربیت

رئیس باشگاه تعلیم و تربیت یونسکو بر بازتعریف الگوی آموزش براساس ارزش های بومی تاکید کرد.  

 

به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو-ایران،  احمد قیومی، رئیس‌کل باشگاه تعلیم و تربیت یونسکو ایران، رسالت باشگاه تعلیم و تربیت را «کشف، بازتعریف و ترویج جهانی الگوهای بومی تعلیم و تربیت در زیست بوم ایران اسلامی» عنوان کرد و افزود: ارزش‌های سازمانی باشگاه نیز تدوین شده تا از ابتدا فعالیت اعضای باشگاه به عنوان اعضای یک سازمان مردم نهاد در قالب چارچوب‌های ایدئولوژیک حاکم بر تمدن کهن ایرانی-اسلامی صورت پذیرد.

 براساس اعلام وی، ارزش‌های شش گانه حاکم بر باشگاه بدین شرح است:

 اعضای باشگاه رویکرد مادی به انسان‌ها ندارند.

 اعضاء در مسیر ماموریت باشگاه کاملاً تعامل‌گرا و گفتگومحور هستند.

 اعضای باشگاه در هر شرایطی انتقادپذیرند.

اعضای باشگاه خانواده را والاترین نهاد اجتماعی در نظام تعلیم و تربیت می‌دانند.

 اعضای باشگاه یاد خدا را در تمام ادوار زندگی بشر زیربنای اصلی رفتارهای فردی و اجتماعی می‌دانند.

 رییس کل  باشگاه تعلیم و تربیت یونسکو ایران، خاطر نشان کرد: پایبندی به ارزش‌های فوق برای تمام اعضای حقیقی و حقوقی باشگاه ضروری است.

قیومی در ادامه به ابعاد مشترک نظام تعلیم و تربیت در تمام کشورهای جهان اشاره کرد و این موضوع را عاملی برای شکل‌گیری گفتگوهای موثر با تمام کشورها دانست.

وی اظهار امیدواری کرد: این باشگاه با تعامل جهانی سازنده می‌تواند بخشی از تعارض‌های بین‌المللی تمدن کهن ایرانی-اسلامی را رفع و با معرفی ظرفیت‌های تاریخی این تمدن، ایران را به کشوری صادرکننده ایدئولوژی و الگوهای بشردوستانه تبدیل کند.

وی عدم تعامل‌ و انتقادپذیری نخبگان سیاسی و علمی کشور را عامل اصلی شکل‌گیری جریان انحرافی سند ۲۰۳۰ دانست و بر نگاه دبیر کل کمیسون ملی یونسکو مبنی بر اینکه ایران اسلامی الگوی آموزشی تربیتی خاص خود را دارد تاکید کرد.

وی به عنوان یکی از مدیران باسابقه آموزش و پرورش و کارآفرین اجتماعی در حوزه تعلیم و تربیت از تمامی دغدغه‌مندان نظام تعلیم و تربیت دعوت کرد با حضور و همکاری مستمر با باشگاه به عنوان اولین کرسی و تریبون جهانی تعلیم و تربیتی ایران، جهت معرفی الگوهای بومی ایرانی – اسلامی ، جهت اصلاح و بازتعریف الگوها با هدف اجرا در عصر فراصنعتی، اقدام کنند؛ چراکه فلسفه وجودی باشگاه‌های یونسکو در حضور همه‌ی اعضای حقیقی و حقوقی جهان، نهفته است.

مطلب قبلی

بازگشایی کتابخانه و مرکز اسناد کمیسیون ملی یونسکو-ایران

مطلب بعدی

برگزاری سومین مسابقه جهانی استارت آپ های گردشگری خوراکی