ایران غنی از میراث دیداری- شنیداری و فقیر در ثبت جهانی این میراث

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران: تا کنون ۴۵۰ اثر ثبت جهانی شده است و حدود ۷۰ اثر مرتبط با میراث دیداری شنیداری است که متأسفانه در این میان هیچ اثری از ایران، دیده نمی شود.

به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، در اولین جلسه بررسی و تدوین راهکارهای عملیاتیِ شناسایی و معرفی میراث دیداری- شنیداری کشور برای ثبت جهانی که ۹ تیر ۱۳۹۷ در محل کمیسیون ملی یونسکو- ایران، برگزار شد، دکتر حجت اله ایوبی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران با تأکید بر ضرورت ثبت میراث دیداری- شنیداری، هدف از برگزاری این جلسه را بررسی راهکارهای این امر برشمرد و اظهار کرد: مرحله نخست، بررسی، شناسایی و معرفی این آثار برای ثبت جهانی است. ولی آنچه پس از آن اهمیت پیدا می کند، مرمت، بازسازی و حفاظت از این آثار است که ثبت های جهانی می تواند گام مؤثری در این راستا باشد.

مهندس سید محمد بهشتی، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم با اشاره به این موضوع که ایران از منظر دارا بودن میراث دیداری- شنیداری نه تنها در خاورمیانه بلکه در جهان می تواند مطرح باشد، اذعان کرد: موقعیتی که ما امروز در سینمایمان داریم قابل قیاس با دیگر کشورهای خاورمیانه نیست. همچنین ما دومین آرشیو بزرگ عکس تاریخی را در ایران داریم و تمام این ها نشان دهنده آن است که ما می توانیم در حوزه میراث دیداری- شنیداری ثبت های جهانی زیادی داشته باشیم.

در ادامه این جلسه، دکتر فرهاد اعتمادی، مدیر گروه ارتباطات و اطلاعات کمیسیون ملی یونسکو- ایران هم درباره اهمیت میراث مستند بشری مطالبی را عنوان کرد و گفت: شکل گیری و توسعه تمدن های بشری همواره بر مبنای جمع آوری، حفاظت و توسعه اطلاعات صورت گرفته است. وی همچنین درباره آسیب پذیری میراث مستند بشری و عوامل تهدید کننده میراث مستند مطالبی را مطرح کرد و در پایان گفته های خود تأکید کرد: ما باید برای حفظ میراث دیدای- شنیداری خود ضمن شناسایی این میراث، راهبرد مؤثری را در سطح ملی تدوین کنیم.

لازم به ذکر است در این جلسه منوچهر شاهسواری، مدیرعامل خانه سینما، علیرضا قاسم خان، رئیس موزه سینما، محمد مهدی طباطبئی نژاد، رئیس مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، سعید انبارلوئی، مدیرکل کتابخانه ها و آرشیوهای سازمان صدا و سیما و مصطفی بابایی به نمایندگی از کاخ موزه گلستان نیز حضور داشتند.

مطلب قبلی

ثبت محور ساسانی فارس در فهرست میراث جهانی یونسکو

مطلب بعدی