اولین جلسه کمیته ملی ورزش کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد

دکتر سعیدآبادی دبیرکل کمیسیون با اشاره به این که یونسکو تنها نهاد تخصصی سازمان ملل متحد در زمینه هدایت برنامه تربیت بدنی و ورزش در جهان است اظهار کرد: موضوعات قابل بررسی از منظر یونسکو در ورزش شامل آنتی دوپینگ، تربیت بدنی و جوانان است که یونسکو استراتژی‌های مهم وابسته به آن را دنبال می‌کند.
سپس دکتر مهنام مدیر گروه علوم‌ اجتماعی و انسانی کمیسیون با اشاره به پیام مدیرکل یونسکو در روز جهانی ورزش یونسکو (۶ آوریل) گفت: ورزش از اشکال مهم بیان انسانی است که می‌تواند بر کرامت انسانی بیفزاید و به‌طور کلی جوامع را تقویت کند.
در ادامه جلسه دکتر احمدی معاون فرهنگی آموزش و پژوهش وزارت ورزش و جوانان که با نظر اکثریت آرا به عنوان رئیس این کمیته انتخاب شد با اظهار خرسندی از تشکیل کمیته ملی ورزش کمیسیون ملی یونسکو تاکید کرد که این کمیته می تواند باعث توسعه فرهنگی ورزش شود و زمینه‌های علمی بیشتری در اختیار ورزش کشورمان قرار دهد.
دکتر کاظمی‌پور رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران هم با توجه به کمبود چنین ظرفیتی در کنار سازمان‌های مختلف دولتی و غیردولتی ورزشی اظهار کرد که این فدراسیون آماده همکاری با این کمیته است.
علاقه‌مندان برای اطلاع از نام اعضای کمیته ملی ورزش می توانند به بخش کمیته‌های ملی در سایت کمیسون ملی یونسکو مراجعه کنند.

مطلب قبلی

اولین جلسه کمیته ملی ورزش کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد

مطلب بعدی

فراخوان یونسکو برای پژوهش پیرامون اصول حاکم بر راهبری اینترنت