کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اولین جلسه کمیته علمی کنفرانس ملی ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری در نظام آموزشی ایران برگزار شد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اولین جلسه کمیته علمی کنفرانس ملی ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری در نظام آموزشی ایران برگزار شد

اولین جلسه کمیته علمی “کنفرانس ملی ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری در نظام آموزشی ایران” در تاریخ ۲۳ مهرماه ۱۳۹۶، به ریاست دکتر بیژن عبدالهی (رئیس پردیس بین‌الملل دانشگاه خوارزمی و دبیر علمی کنفرانس) و با حضور دکتر نیستانی (مدیر مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، دکتر ایزدبخش (مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه خوارزمی)، دکتر گرامی‌پور (مدیرگروه مطالعات برنامه‌ریزی درسی دانشگاه خوارزمی)، دکتر سمیعی (مدیر تولید دانش‌های بومی دانشگاه فرهنگیان)، دکتر محبی (معاون آموزش متوسطه اول وزارت آموزش و پرورش)، دکتر زین‌آبادی و دکتر آراسته ( اساتید دانشگاه خوارزمی)، باجولوند (مدیر کل پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای) و  دکتر محب حسینی (رئیس گروه آموزش کمیسیون ملی یونسکو و دبیر شورای سیاستگذاری کنفرانس) در پردیس بین‌الملل دانشگاه خوارزمی برگزار شد.

 

دستورکار جلسه عبارت بودند از:

۱-بحث و تبادل نظر در مورد اهداف و محورهای کنفرانس
۲- بحث و تبادل نظر در مورد سخنرانان و نحوه برگزاری کنفرانس

جلسه راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح، به ریاست دکتر عبدالهی آغاز شد. وی پس از خوش‌آمدگویی به اعضاء، دستورکار جلسه را قرائت کرد و از دکتر محب حسینی درخواست کرد تا در خصوص پیشینه و روند برگزاری کنفرانس مطالبی را بیان نماید.

در این خصوص مدیرگروه آموزش کمیسیون ملی یونسکو اظهار داشت: “برگزاری کنفرانس ملی ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری در نظام آموزشی ایران، در چارچوب برنامه مشارکت ۲۰۱۷-۲۰۱۶، به تصویب یونسکو رسید. هدف اصلی ما از برگزاری این کنفرانس، ترویج بحث و تبادل نظر در زمینه عوامل موثر در ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری در کلیه زیرنظام‌های آموزشی ایران است. با توجه به اینکه تاکید برنامه آموزش یونسکو برای ۱۵ سال آینده بر یادگیری مشارکتی و توسعه مهارت‌های غیر شناختی است، امیدواریم در جلسه کمیته علمی به یک چارچوب منسجم برای برگزاری این کنفرانس دست یابیم. بدین ترتیب، طی جلسه هماهنگی که با دانشگاه خوارزمی برگزار شد، مقرر شد کنفرانس مذکور توسط دانشگاه خوارزمی به عنوان برگزارکننده اصلی کنفرانس و کمیسیون ملی یونسکو و با حمایت نهادهای متولی آموزش در آذرماه امسال برگزار شود. بر این اساس، اولین جلسه شورای سیاستگذاری کنفرانس مذکور در تاریخ ۱۹ شهریورماه  ۱۳۹۶با حضور صاحبنظران از دانشگاه خوارزمی، کمیسیون ملی یونسکو، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد و طی آن ضمن تعیین رئیس، دبیرعلمی، مسئول کمیته اجرائی، و دبیر شورای سیاستگذاری کنفرانس، قرار شد تصمیم‌گیری در مورد محتوای علمی و پانل‌های تخصصی و سخنرانان و نحوه برگزاری کنفرانس در کمیته علمی انجام شود.”

پس از آن، آقای دکتر عبداللهی از اعضای جلسه  درخواست کرد تا در مورد محورها و اهداف کنفرانس ارائه نظر نمایند. سپس اعضاء در مورد بروشور اطلاعاتی کنفرانس به بحث و تبادل نظر پرداختند و اهداف و محورهای کنفرانس در انطباق با یکدیگر مورد بازبینی و جرح و تعدیل قرارگرفت. در این جلسه همچنین بر: سنجش کیفیت محتوای آموزشی، مشخص شدن جایگاه، هویت و ماهیت نظام آموزشی ایران؛ ارائه تجارب نظام آموزشی ایران از جمله تجارب وزارت‌خانه های آموزش و پرورش، و علوم، تحقیقات و فناوری، و آخرین رویکردهای آموزشی بین‌المللی در پانل‌های تخصصی تاکید شد.

در خاتمه جلسه قرار شد کنفرانس به شکل پیوسته در یک روز بر اساس پانل‌های ساختاری که مطابق با زیر‌نظام‌های آموزشی ایران شکل گرفته‌اند، تشکیل شود و نمایندگان نهادهای ذیربط، مدیر و اعضای پانل‌ها و نیز سخنرانان پیشنهادی را در جلسه آتی کمیته علمی  معرفی نمایند.

 

image_printچاپ

Web Analytics