کمسیون ملی ایران- یوسنکو

کارگروه پروژه بین‌دانشگاهی ورزش و تربیت بدنی، کمیسیون ملی یونسکو- ایران

اولین جلسه کارگروه پروژه بین‌دانشگاهی ورزش و تربیت بدنی برگزار شد

اولین جلسه کارگروه پروژه بین‌دانشگاهی ورزش و تربیت بدنی، ۲۹ مهر ۱۳۹۷ در سالن اجتماعات کمیسیون ملی یونسکو-ایران، برگزار شد.

لازم به ذکر است در این کارگروه، دکتر رضا رجبي، رئيس دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران، دکتر حبيب هنري، رئیس پردیس دانشگاه علامه طباطبايي، دکتر عليرضا الهي، رياست دانشکده تربيت بدني دانشگاه خوارزمي، دکتر فرشيد طهماسبي، رياست دانشکده تربيت بدني دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، دکتر محمد احسانی، نماینده دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید مدرس، دکتر غلامعلي کارگر، رياست دانشکده تربيت بدني دانشگاه علامه طباطبايي و همچنین خانم سارای لوباتو، نماینده دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران، به عنوان برگزارکننده اصلی و دکتر شیدا مهنام، مدیر گروه علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، حضور داشتند.

گفتنی است طی این پروژه قرار است که ۲۰ پایان نامه پژوهشی دانشگاهی با موضوعات مرتبط با الویت‌های ورزش و تربیت بدنی یونسکو، همچون ورزش و توانمندسازی افراد دارای معلولیت، ورزش و ارتقا سلامت جسم و روان، ورزش به عنوان ابزاری برای دسترسی به صلح، ورزش برای حمایت از محیط زیست و در نهایت ورزش‌های سنتی و بازی‌های بومی و محلی برای این پروژه انتخاب شود.

لازم به توضیح است که مستند سازی و چاپ این موضوعات باید با همکاری دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران انجام شود.

image_printچاپ
Web Analytics