کمسیون ملی ایران- یوسنکو

کارگروه پروژه بین‌دانشگاهی ورزش و تربیت بدنی، کمیسیون ملی یونسکو- ایران

اولین جلسه کارگروه پروژه بین‌دانشگاهی ورزش و تربیت بدنی برگزار شد

اولین جلسه کارگروه پروژه بین‌دانشگاهی ورزش و تربیت بدنی، ۲۹ مهر ۱۳۹۷ در سالن اجتماعات کمیسیون ملی یونسکو-ایران، برگزار شد.

لازم به ذکر است در این کارگروه، دکتر رضا رجبی، رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، دکتر حبیب هنری، رئیس پردیس دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر علیرضا الهی، ریاست دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی، دکتر فرشید طهماسبی، ریاست دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دکتر محمد احسانی، نماینده دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید مدرس، دکتر غلامعلی کارگر، ریاست دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبایی و همچنین خانم سارای لوباتو، نماینده دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران، به عنوان برگزارکننده اصلی و دکتر شیدا مهنام، مدیر گروه علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، حضور داشتند.

گفتنی است طی این پروژه قرار است که ۲۰ پایان نامه پژوهشی دانشگاهی با موضوعات مرتبط با الویت‌های ورزش و تربیت بدنی یونسکو، همچون ورزش و توانمندسازی افراد دارای معلولیت، ورزش و ارتقا سلامت جسم و روان، ورزش به عنوان ابزاری برای دسترسی به صلح، ورزش برای حمایت از محیط زیست و در نهایت ورزش‌های سنتی و بازی‌های بومی و محلی برای این پروژه انتخاب شود.

لازم به توضیح است که مستند سازی و چاپ این موضوعات باید با همکاری دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران انجام شود.

image_printچاپ
Web Analytics