کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اولین جلسه کارگاه سه روزه مشترک ایران و گرجستان در آلمان برگزار شد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اولین جلسه کارگاه سه روزه مشترک ایران و گرجستان در آلمان برگزار شد

 اولین جلسه کارگاه سه روزه مشترک ایران و گرجستان، ۲۷ آذر ۱۳۹۶ با حضور نمایندگان یونسکو، اتحادیه بین‌المللی حفاظت از محیط زیست،کشورهای ایران و گرجستان در ذخیره‌گاه زیست‌کره شوف هایده کورین در شهر کورین آلمان برگزار شد.

در جلسه افتتاحیه، پروفسور کناپ، رئیس بنیاد سوکو، دکتر مهین گزانی، مشاور بنیاد و هماهنگ‌کننده پروژه از ایران، سخنرانی کردند.

دکتر مهین گزانی، مشاور بنیاد و هماهنگ‌کننده پروژه از ایران، در سخنرانی افتتاحیه خود، ضمن قدردانی از بنیاد سوکو و وزارت محیط زیست آلمان که موجبات همکاری در جهت تسهیل معرفی جنگل‌های هیرکانی و کلچیک را در میراث جهانی فراهم کردند، به همکاری سازمان‌های ایرانی (سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و‌گردشگری، سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست) با هماهنگی کمیسیون ملی یونسکو- ایران اشاره کرد. وی سپس به معرفی اعضای تیم ایرانی پرداخت.

گزانی ضمن تاکید به سوابق فعالیت یک سال گذشته گروه راهبری و گروه کاری تدوین پرونده ثبت جنگل‌های هیرکانی در فهرست میراث جهانی یونسکو، توسط مدیر پروژه، اظهار امیدواری کردکه نحوه همکاری میان این سازمان‌ها، نمونه خوبی برای چارچوب همکاری‌های آینده برای ثبت میراث جهانی طبیعی شود.

ایشان ضمن اشاره به تفاوت‌ها و تشابهات جنگل‌های هیرکانی و کولچیک، اظهار داشت که این دو با هم در رقابت نبوده بلکه ثبت هر یک از آن‌ها با توجه به این تفاوت‌ها و تشابهات، حرکتی در جهت حفظ میراث آیندگان است. او همچنین به عملکرد کنوانسیون‌های مرتبط بین‌المللی از جمله کنوانسیون ۱۹۷۲ یونسکو در خصوص میراث جهانی که در واقع بیانگر چگونگی تعامل انسان با طبیعت است، اشاره کرد و اذعان داشت که گردهمایی تشکیل‌ شده با هدف حفظ میراث طبیعی ملت‌ها در چارچوب این کنوانسیون است.

مشاور بنیاد و هماهنگ‌کننده پروژه از ایران، در پایان، بیان کرد که کمیسیون ملی یونسکو- ایران در جهت ارتقای همکاری‌ میان سازمان‌های ذیربط ملی و بنیاد سوکو در راستای تحقق این هدف مهم، نهایت تلاش خود را به عمل خواهد آورد.

پس از مراسم افتتاحیه، نمایندگان گروه‌های کاری دو‌کشور به دو گروه جداگانه تقسیم شدند و هر کدام به بررسی فصل‌های اختصاص یافته به پرونده معرفی جنگل‌های کشورشان پرداختند.

جلسه عصر روز ۲۷ آذر، به ارائه گزارش‌های پیشرفت کار دو کشور اختصاص داشت که در مجموع پنج سخنرانی و‌ پرسش و پاسخ مطرح شد. نمایندگان یونسکو و اتحادیه بین‌المللی حفاظت از محیط زیست نیز در ارتباط با سخنرانی‌ها و مطالب مربوط به پرونده، نظرات مشورتی خود را ارائه کردند.

لازم به ذکر است که جلسه در ساعت 19 با ارائه توصیه‌های لازم خاتمه یافت.

image_printچاپ

Web Analytics