اورامان: دامان آسمان

نمایشگاه عکس « اورامـان: دامـان آسمـان» نمایشگاه نمایش رنگ است و شکوه یک تمدن‌. اینجا گذرگاه سیمرغ است و جلوگاه شور و جوشش های پَر او درمیان چین فتاد از وی پری لاجرم پرشور شد هر کشوری اورامانات سرزمین آب است و آفتاب. سرزمین قصه های ناب زندگی. باغ ها و بوستان‌هایی که رقص کنان سر می کشند به آسمان. سرزمین آواها و نغمه های شورانگیز زندگی. قصه های جوانمردی و ادب و اخلاق و پهلوانی ها. اورامانی ها میراث دار هزاران سال فرهنگ اند و روایتگر قصه هایی ماندگار برای بشر. و اینک قرار است جهان به احترام کرمانشاه و کردستان و برای شکوه ایران به احترام بایستد. میراث جهانی پنهان در لابلای کوهها و صخره های سر به فلک کشیده اورامان می رود تا ثبت شود در فهرست میراث ارزشمند جهانی. و این نمایشگاه، جلوه هایی است از میراث جهانی نهفته در سرزمین خورشید. جلوه هایی از شکوه یک فرهنگ و تمدن. نمایشگاه« اورامان: دامان آسمان» جشنواره تاریخ است و تمدنی که هر گوشه اش گذرگاه سیمرغ است. همت عکاسان ایرانی برای یاری کارشناسان و مدیران میراث فرهنگی و کمیسیون ملی یونسکو برای ثبت جهانی این میراث بشری ستودنی و ماندگار است. کوشش همکاران پر تلاشم و گروه اجرایی تصویر سال و همراهی استاد سیف الله صمدیان، دبیر این نمایشگاه را گرامی می دارم.
حجت الله ایـوبی دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران

 

مطلب قبلی

نمایشگاه مجازی «خط ابریشم» در مشهد افتتاح شد; پیوندِ خوشنویسی از ایران تا چین

مطلب بعدی

نمایشگاه «اورامان: دامان آسمان» افتتاح شد؛ انعکاس زیبایی‌های بکر یک منطقه در قالب عکس