اندر اوصاف محبت حضرت مسیح (ع)

مدیرگروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو-ایران در یادداشتی درباره اوضاف محبت حضرت مسیح (ع) نوشت. 

 

به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو-ایران، دکتر عبدالمهدی مستکین به مناسبت تولد حضرت عیسی مسیح در یادداشتی نوشت:

حضرت عیسی (ع) در دشتی می
گذشت ؛جاهلان و جهودان او را دشنام می گفتند:

بی خردی بر رخ آن گنج راز
کرد به دشنام زبان را دراز

هرچه که گفت او سخن ناصواب
زین طرفش بود به رحمت جواب

او به خصومت همه نفرین فزود
وین به لطافت همه تحسین نمود

و عیسی ع در حق ایشان به مهر دعای خیر می کرد ؛یکی گفت :ای مسیح ایشان دشنام می گویند و تو دعایشان می کنی !

گفت رفیقی که نگونیت چیست ؟
پیش زبون گیر زبونیت چیست ؟

فرمود:هر کس از سرمایه خود خرج میکند ؛
و سرمایه من چیزی جز مهر و محبت و دعای خیر نیست !

هر کس از آن سکه که در کان اوست
آن بدر آرد که به دکان اوست

من نشوم چون ز وی افروخته
او شود از من ادب آموخته

شیخ اجل سعدی بر بنیاد همین آموزه حضرت مسیح می فرماید :

یکی را چو سعدی دلی ساده بود
که با ساده رویی در افتاده بود

جفا دیدی از دشمن سخت گوی
ز چوگان سختی بخستی چو گوی

یکی گفتش آخر تو را ننگ نیست
خبر زین همه سیلی و سنگ نیست؟!

و پاسخ شگرف سعدی کین ستیز !

بگفتا دلم خانه مهر یار است و بس
از او می نگنجد در او کین کس

✅و درود بر انسان هایی که مسیح وار دیو سیاه و سرکش کینه را با نور مهر و محبت یزدانی لگام و مهار می زنند.

وچه زیبا خردمند طوس
می فرماید :

بنه کینه و دور باش از هوا
مبادا هوا بر تو فرمانروا

✅تولد پیامبر مهر و نیکی حضرت عیسی مسیح ع بر همه هموطنان مسیحی ام مبارک و فرخ باد ..

مطلب قبلی

خلاصه ای از وضعیت ثبت جهانی برنامه پاسداشت هنر خوشنویسی  

مطلب بعدی

پاسداشت نظامی در دستور کارکمیسیون ملی یونسکو-ایران