کمسیون ملی ایران- یوسنکو

انتشار کتاب روزنامه نگاری، اخبار جعلی و اطلاعات غلط - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

انتشار کتاب روزنامه نگاری، اخبار جعلی و اطلاعات غلط

یونسکو در زمینه تقویت آموزش روزنامه نگاری تلاش می کند و کتاب حاضر نیز تلاشی در راستای تحقق اهداف برنامه بین المللی توسعه ارتباطات یونسکو (IPDC) است. این کتاب در واقع یک نمونه برنامه آموزشی بین المللی است که امکان تصویب و یا انطباق آن با شرایط گوناگون وجود دارد و پاسخگوی چالش جهانی اطلاعات جعلی است، چالشی که عموما جوامع و روزنامه نگاران با آن مواجهند. در این کتاب، این تصور که اخبار جعلی معنای مشخص و یکسانی دارد، مورد انتقاد قرار گرفته است، زیرا خبر به معنای اطلاعاتی است که از لحاظ منافع عمومی مورد تایید باشد و اطلاعاتی که مطابق با این استاندارد نباشد، تحت عنوان خبر دسته بندی نمی شوند. منظور از اطلاعات غلط، اطلاعاتی است که عامدانه با هدف فریفتن مردم ارائه می شوند.

علاقمندان برای دریافت نسخه pdf کتاب کلیک نمایند.

 

image_printچاپ
Web Analytics