التفهیم لاوائل صناعه التنجیم(۱۳۹۰)

 

عنوان اثر: التفهیم لاوائل صناعه التنجیم

صاحب اثر: ابوریحان بیرونی ( ۳۶۲ تا ۴۴۰ هجری قمری)
محل نگهداری اثر: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ایران
تاریخ ثبت اثر در حافظه جهانی یونسکو: سال ۱۳۹۰
اهمیت اثر: ابوریحان به زبانهای عربی و سانسکریتتسلط داشت اما یگانه اثری که از او به زبان فارسی برجا
مانده التفهیم است. این کتاب، کهنترین متن فارسی در ریاضیات و نجوم است و از نظر صحت و اعتبار مطالب
علمی و اهمیت ادبی در بین آثار فارسی پس از اسلام کممانند است. ابوریحان این کتاب را به روش پرسش و
پاسخ و به ترتیبی که درک آن برای نوآموزان علم نجوم آسان باشد، در نیمه اول سده پنجم ه.ق برای دختر
نوآموز ایرانی نوشته است.
اهمیت این اثر باعث شده تا به چندین زبان زنده دنیا مانند انگلیسی، ایتالیایی، آلمانی، روسی و تاجیکی نیز
ترجمه شود.

جهت دانلود کلیک نمایید

مطلب قبلی

کلیات سعدی(۱۳۹۴)

مطلب بعدی

مسالک‌الممالک اصطخری(۱۳۹۴)