کمسیون ملی ایران- یوسنکو

افزايش دسترسی عمومی به دانش و اطلاعات - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

افزايش دسترسی عمومی به دانش و اطلاعات

فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، شرایط دسترسی به اطلاعات و بهره‌مندی از آن را به‌ویژه در عرصه عمومی اطلاعات به گونه‌ای بنیادی تغییر می‌دهد. یونسكو با تنظیم و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های خاص، گسترش دسترسی جهانی به اطلاعات را تشویق کرده است و از طرح‌های ملی در زمینه حفاظت، نگهداری، افزایش دسترسی و انتشار گسترده‌تر به اطلاعات و دانش حمایت می‌کند. در این میان دسترسی جوامع محلی به اطلاعات به‌ویژه با محتوای بومی نیز مورد توجه خاص یونسكو است.
فعالیت‌های کمیسیون ملی یونسکو در این زمینه عبارت است از: حمایت از تأسیس پایگاه جامع اطلاعاتی تخصصی در كتابخانه منطقه‌ای علوم و فناوری شیراز و همكاری با آن، و حمایت از ایجاد مراكز ارتباطی چند رسانه‌ای در برخی از جوامع روستایی و محلی به منظور افزایش دسترسی این مناطق به اینترنت.

image_printچاپ

Web Analytics