کمسیون ملی ایران- یوسنکو

افزايش دسترسی عمومی به دانش و اطلاعات - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

افزایش دسترسی عمومی به دانش و اطلاعات

فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، شرایط دسترسی به اطلاعات و بهره‌مندی از آن را به‌ویژه در عرصه عمومی اطلاعات به گونه‌ای بنیادی تغییر می‌دهد. یونسکو با تنظیم و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های خاص، گسترش دسترسی جهانی به اطلاعات را تشویق کرده است و از طرح‌های ملی در زمینه حفاظت، نگهداری، افزایش دسترسی و انتشار گسترده‌تر به اطلاعات و دانش حمایت می‌کند. در این میان دسترسی جوامع محلی به اطلاعات به‌ویژه با محتوای بومی نیز مورد توجه خاص یونسکو است.
فعالیت‌های کمیسیون ملی یونسکو در این زمینه عبارت است از: حمایت از تأسیس پایگاه جامع اطلاعاتی تخصصی در کتابخانه منطقه‌ای علوم و فناوری شیراز و همکاری با آن، و حمایت از ایجاد مراکز ارتباطی چند رسانه‌ای در برخی از جوامع روستایی و محلی به منظور افزایش دسترسی این مناطق به اینترنت.

image_printچاپ

Web Analytics