کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اعلام پست های خالی یونسکو - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اعلام پست های خالی یونسکو

– رئیس قسمت اطلاعات عمومی در بخش روابط خارجی و اطلاعات عمومی (پاریس- فرانسه)
– مسئول بخش آینده‌نگری، دفتر برنامه‌ریزی راهبردی (پاریس – فرانسه)
– مشاور ارتباطات و اطلاعات (دفتر یونسکو در پکن – چین)
– مشاور ارتباطات و اطلاعات (دفتر یونسکو در یااوندی – کامرون)
– کارشناس ارشد علوم طبیعی (دفتر یونسکو در آکرا – غنا)
– کارمند امور مالی و اداری (دفتر یونسکو درخارطوم – سودان)
– کارمند امور مالی و اداری (دفتر یونسکو در سن خوزه – کاستاریکا)
– کمک کارشناس (مؤسسه آمار یونسکو – UIS  مونترال – کانادا)
– کارشناس ارشد (مؤسسه آمار یونسکو – UIS مونترال – کانادا)
– داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سایت: http://www.unesco.org/employment  اطلاعات مربوط به ویژگی‌های افراد واجد شرایط را دریافت و با توجه به تاریخ‌های تعیین شده برای هر پُست، نسبت به تکمیل فرم درخواست اقدام و مدارک را به طور مستقیم به بخش مدیریت منابع انسانی یونسکو به نشانی زیر ارسال کنند:   

         
   Chief, Recruitment and Staffing Section
Bureau of Human Resources Management
UNESCO, 7 Place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP
FRANCE

image_printچاپ
Web Analytics