اعلام جایزه بین المللی کاربردICT در آموزش ( ۲۰۰۹ ) تعلیم، یادگیری و آموزش الکترونیکی: توسعه حرفه‌ای معلمان برای جوامع دانش مدار

 

هدف از اعطای این جایزه که برای دوره دو ساله ۲۰۱۱-۲۰۱۰ با تمرکز بر معلمان به عنوان یکی از سه عامل اساسی برای تحقق اهداف آموزش برای همه و آموزش مرتبط با اهداف بین‌المللی توسعه همراه با سوادآموزی و مهارت‌ها برای جهان کار متمرکز شده است، تقدیر از فعالیت‌های شاخص و برجسته‌ای است که توسط افراد، نهادها، سازمانهای دولتی و غیردولتی در زمینه استفاده خلاقانه از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی برای گسترش یادگیری، تعلیم و کلیه امور مربوط به آموزش الکترونیکی برای توانمندسازی شغلی معلمان، صورت می‌پذیرد.
از جمله معیارهایی که برای پذیرش طرح‌ها جهت شرکت در این برنامه ذکر شده است، مدت زمان اجرای طرح و فعالیت، دلایل مستند اثر بخشی آن در سطوح ملی، محلی یا منطقه‌ای، استفاده از نتایج عینی آن در توسعه مواد آموزشی، ارتقای توسعه، انطباق و انتشار منابع آموزشی، مشارکت موثر در حل چالش‌های آموزشی در سطوح ملی، محلی یا منطقه‌ای است.
از متقاضیان و علاقمندان دعوت می شود با توجه به معیارهای مندرج در ضمائم پیوست تا تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۸۸ مدارک خود را به کمیسیون ملی ارسال نمایند . لازم به ذکر است کاندیداهای معرفی شده باید دارای مدارکی از جمله شرح حال و سوابق کاری، خلاصه‌ای از نتایج کار به انضمام مدارک مستند تکمیلی (انتشارات و اسناد الکترونیکی) و توصیفی از فعالیت‌های انجام شده در تحقق اهداف جایزه باشند.

مطلب قبلی

نشست جهانی آموزش برای همه-یونسکو، پاریس، ۲۳-۲۱ نوامبر ۲۰۱۲

مطلب بعدی

بورس‌های آموزشی یونسکو