کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اعضای کمیته ملی علوم پایه - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اعضای کمیته ملی علوم پایه

  نام و نام خانوادگی سمت
1 جناب آقای دکتر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران
2 جناب آقای دکتر یوسف ثبوتی رئیس گروه علوم پایه فرهنگستان علوم
3 جناب آقای دکتر مرتضی براری معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
4 جناب آقای دکتر مصطفی کریمیان اقبال عضو حقیقی – پارک های علم و فناوری
5 جناب آقای دکتر سعید سهراب پور  مشاور رئيس بنياد ملي نخبگان

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

6 سرکار خانم دکتر نسرین معظمی هیئت علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
7 جناب آقای دکتر سید امیر محسن ضیایی رئیس هلال احمر و معاون اسبق وزارت بهداشت
8 جناب آقای دکتر مجتبی شمسی پو‌ر عضو هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
9 جناب آقای دکتر علی اکبر موسوی موحدی رئیس کرسی بیوفیزیک دیابت و نماینده دانشگاه تهران
10 جناب آقای دکتر محی الدین بهرام محمدیان نماینده وزارت آموزش و پرورش
11 جناب آقای دکتر حسین غریبی هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
12 جناب آقای دکتر مهدی بهزاد عضو پيوسته فرهنگستان و استاد بازنشسته دانشگاه تربيت معلم (خوارزمی)
13 جناب آقای دکتر محمد رحیمیان معاون پژوهشی دانشگاه تهران
14 جناب آقای دکتر احمد غلامی عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت
15 جناب آقای دکتر مهدی کشمیری رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
16 جناب آقای دکتر ابراهیم خدایی معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور
17 جناب آقای دکتر حسین عسکریان ابیانه معاون مالی اداری دانشگاه امیرکبیر
18 جناب آقای دکتر غلامرضا گرائی نژاد مدیر کل دفتر برنامه ریزی فرهنگی و آموزشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
19 جناب آقای دکتر حسن ظهور هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
20 سرکار خانم دکتر مهین گزانی مدیر گروه علوم کمیسیون ملی یونسکو و دبیرکمیته

 

image_printچاپ
Web Analytics