اعضای کمیته ملی علوم‌زمین و ژئوپارک‌ها

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ جناب آقای دکتر علیرضا شهیدی معاون وزیر و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
۲ جناب آقای دکتر حمید نظری مشاور روابط بین الملل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و معاون پژوهشی پژوهشکده علوم زمین
۳ جناب آقای مهندس امری کاظمی مدیر ژئوپارک جهانی قشم
۴ جناب آقای دکتر علی مرادی استادیار گروه آموزشی فیزیک زمین دانشگاه تهران
۵ جناب آقای دکتر حسین معتمدی رئیس اداره زمین شناسی سطح الارضی وزارت نفت
۶ سرکار خانم دکتر بنفشه الماسی‌نیا رئیس امور پژوهش و آینده پژوهی معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت
۷ جناب آقای دکتر اسکندر امیدی‌نیا سرپرست معاونت آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست
۸ سرکار خانم دکتر عطیه اسحاقی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
۹ جناب آقای دکتر مهدی زارع عضو فرهنگستان علوم و هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهدسی زلزله
۱۰ جناب آقای دکتر فرهاد فرشاد کارشناس ارشد مدیریت آموزش، پژوهش و فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
۱۱ جناب آقای داود جمالی نماینده سازمان انرژی اتمی
۱۲ جناب آقای دکتر ابراهیم حق شناس مدیر گروه مخاطرات زمین شناختی و ژئوتکنیکی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهدسی زلزله
۱۳ جناب آقای دکتر منصور قربانی هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو انجمن زمین شناسی ایران
۱۴ سرکار خانم دکتر عابدینی عضو شورای برنامه‌ریزی دوره متوسطه گروه‌های درسی زمین‌شناسی و جغرافیا و علوم‌تجربی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
۱۵ جناب آقای دکتر معماریان رئیس کرسی یونسکو در زمینه آموزش مهندسی
۱۶ جناب آقای دکتر گرکانی رئیس کرسی یونسکو در زمینه مدیریت بلایای طبیعی