کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اعضای کمیته ملی علوم‌زمین و ژئوپارک‌ها - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اعضای کمیته ملی علوم‌زمین و ژئوپارک‌ها

رديف نام و نام خانوادگي سمت
1 جناب آقای مهندس محمدتقی کره‌ای رئیس  سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
2 سرکار خانم دکتر مهین گزانی مدیر گروه علوم و دبیر کمیته کمیسیون ملی یونسکو در ایران
3 جناب آقای دکتر مهدی زارع مدیر گروه زلزله‌شناسی مهندسی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
4 جناب آقای دکتر بهزاد مهرابی عضو هیات علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه خوارزمی
5 جناب آقای دکترحسین معماریان عضو هیات علمی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران
6 جناب آقای دکتر فریبرز مسعودی عضو هیات علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
7 سرکار خانم دکتر راضیه لک مدیرکل محترم برنامه‌ریزی، بودجه و فناوری اطلاعات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
8 جناب آقای دکتر یوسف ثبوتی رییس گروه علوم پایه فرهنگستان علوم
9 سرکار خانم فاطمه دهقان عضو هیات علمی بخش زلزله شناسی و مهندسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
10 جناب آقای اسدالله کشاورز با حقیقت مدیرکل دفتر اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت
11 سرکار خانم مریم عادینی عضو شورای برنامه ریزی گروه‌های درسی زمین‌شناسی دفتر تالیف کتاب‌های درسی سازمان پژوهش و
برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش
12 جناب آقای دکتر حمید گشتاسب مدیرکل دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست
13 جناب آقای دکتر فرهاد فرشاد کارشناس مدیریت آموزش، پژوهش و فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
14 جناب آقای دکتر سروش مدبری رئیس انجمن زمین شناسی ایران
15 جناب آقای دکتر محمد شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی
16 جناب آقای دکتر علی نجفی مشاور ارشد  سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
17 جناب آقای دکتر ایوب معمار هیات علمی گروه پژوهشی اکتشاف و استخراج پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای

 

image_printچاپ
Web Analytics