کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اعضای کمیته ملی حافظه جهانی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اعضای کمیته ملی حافظه جهانی

ردیف نام ونام خانوادگی  سمت
1 خانم  دکتر اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی
2 آقای سعید انبار لویی مدیرکل آرشیوها و کتابخانه های سازمان صدا و سیما
3 حجت الاسلام سید محمد علی احمدی ابهری معاون کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
4 دکتر اکبر ایرانی رئیس مرکز پژوهشی میراث مکتوب
5 دکتر فرهاد اعتمادی مدیر گروه ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران
6 حجت الاسلام رسول جعفریان رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
7 آقای فرهاد نظری مدیرکل ثبت سازمان میراث فرهنگی
8 دکتر مرتضی دامن پاک جامی معاون پژوهشی مرکز اموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه
9 خانم  دکتر فریبا افکاری  فهرست نویس ونسخه شناس
10 اقای حسن نوری نیا رئیس اداره مخطوطات کتابخانه استان قدس رضوی
11 آقای نادر مطلبی کاشانی نسخه‌شناس و مدیر مجله تخصصی پژوهش های نسخه شناسی
12 آقای عماد‌الدین شیخ‌الحکمائی سند شناس و نسخه‌شناس پژوهشکده باستان شناسی دانشگاه تهران
13 خانم دکتر سوسن اصیلی فهرست نویس و نسخه شناس کتابخانه مرکزی دانشگاه نهران
14 اقای جمشید کیانفر  مورخ و نسخه شناس
15 دکتر محمد حسن سمسار نسخه شناس نسخ خطی هنری
16 حجت الاسلام سید علی عماد  رئیس کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

 

image_printچاپ
Web Analytics