اعضای کمیته ملی انسان و کره مسکون

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ جناب آقای مهندس حمید ظهرآبی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست
۲ جناب آقای مهندس علی چگنی وزارت راه و شهرسازی  مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن
۳ جناب آقای دکتر حسین بدری‌پور مدیر اجرایی ملی پروژه‌ی بین‌المللی زاگرس و کارشناس شورای عالی جنگل
۴ جناب آقای دکتر عباس رنجبر هیات علمی و رئیس پژوهشکده هواشناسی
۵ سرکار خانم اکرم میرزاخانی

 

کارشناس اداره امور بین المللی محیط زیست وزارت امور خارجه
۶ سرکار خانم مهندس فراز سجده‌ای کارشناس مدیریت انرژی و کربن وزارت نفت
۷ جناب آقای دکتر مجتبی پالوج مدیر گروه توسعه روستایی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
۸ جناب آقای دکتر محمد فاضلی مشاور وزیر نیرو و سرپرست مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی
۹ جناب آقای مهندس مهدی میرصالحی مدیر کل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی – معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت
۱۰ جناب آقای مهندس حمید خلیلی مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی
۱۱ جناب آقای دکتر مصطفی پورعلی مدیر کل ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
۱۲ جناب آقای دکتر محمد حسین صنعتی   معاون پژوهشی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
۱۳ جناب آقای دکتر سید محمد شبیری رئیس کرسی آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور
۱۴ جناب آقای دکتر مجید عباسپور رئیس کرسی انرژی های پاک و تجدیدپذیر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
۱۵ جناب آقای دکتر اصغر محمدی فاضل متخصص علوم محیط زیستی
۱۶ جناب آقای دکتر محمد جلالی دبیرکمیسیون انجمن های علمی ایران