کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اعضای کمیته ملی انسان و کره مسکون - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اعضای کمیته ملی انسان و کره مسکون

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ جناب آقای مهندس حمید ظهرآبی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست
۲ جناب آقای مهندس علی چگنی وزارت راه و شهرسازی  مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن
۳ جناب آقای دکتر حسین بدری‌پور مدیر اجرایی ملی پروژه‌ی بین‌المللی زاگرس و کارشناس شورای عالی جنگل
۴ جناب آقای دکتر سیدعلی چاوشیان مدیر گروه علوم کمیسیون ملی یونسکو-ایران
۵ جناب آقای دکتر عباس رنجبر هیات علمی و رئیس پژوهشکده هواشناسی
۶ سرکار خانم اکرم میرزاخانی

 

کارشناس اداره امور بین المللی محیط زیست وزارت امور خارجه
۷ سرکار خانم مهندس فراز سجده‌ای کارشناس مدیریت انرژی و کربن وزارت نفت
۸ جناب آقای دکتر مجتبی پالوج مدیر گروه توسعه روستایی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
۹ جناب آقای دکتر محمد فاضلی مشاور وزیر نیرو و سرپرست مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی
۱۰ جناب آقای مهندس مهدی میرصالحی مدیر کل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی – معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت
۱۱ جناب آقای مهندس حمید خلیلی مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی
۱۲ جناب آقای دکتر فرهاد نظری مدیر کل ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
۱۳ جناب آقای دکتر محمد حسین صنعتی   معاون پژوهشی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
۱۴ جناب آقای دکتر سید محمد شبیری رئیس کرسی آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور
۱۵ جناب آقای دکتر مجید عباسپور رئیس کرسی انرژی های پاک و تجدیدپذیر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
۱۶ جناب آقای دکتر اصغر محمدی فاضل متخصص علوم محیط زیستی
image_printچاپ
Web Analytics