کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اعضای کمیته ملی اطلاعات برای همه - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اعضای کمیته ملی اطلاعات برای همه

اسامی ا عضای کمیته ملی اطلاعات برای همه کمیسیون ملی یونسکو در ایران

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ مهندس نصراله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
۲ دکتر یونس شکرخواه مدیر گروه ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو در ایران

 

۳

 

دکتر حسین ملک

مدیرکل امور بین الملل و مطالعات راهبردی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات

 

 

۴ خانم دکتر مریم نظری مشاور پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
۵ دکتر علی معینی

 

مدیرکل تحولات اداری و فناوری اطلاعات وزارت علوم

 

۶ دکتر علی اکبر جلالی استاد دانشگاه علم و صنعت

 

۷ دکتر محسن جوادی

 

معاون فرهنگی  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

۸ دکتر غلامرضا کریمی مدیرکل امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت اموزش و پرورش

 

۹ اقای داود کریمی رئیس اداره همکارهای اجتماعی علمی و فناوری بین الملل وزارت امور خارجه

 

۱۰ دکتر رضا پورحسین قائم مقام معاونت سازمان صدا و سیما
۱۱ دکتر هادی شهریار شاه حسینی استاد دانشگاه علم و صنعت
۱۲ دکتر سید امید فاطمی استاد دانشگاه  تهران
۱۳ دکتر کاظم نظم ده معاون دفتر توانمند سازی سازمان بهزیستی ایران
۱۴ دکتر سعید رضا عاملی رئیس دانشکده مطالعات جهان , رئیس کرسی فرهنگ و فضای مجازی
۱۵ مهندس حجت اله مدیریان محقق و فعال بین المللی در حوزه فناوری اطلاعات مدیرعامل موسسه اریانوس
۱۶ مهندس علی اصغر انصاری رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی سازمان فناوری اطلاعات ایران
۱۷ دکتر محمود رضا هاشمی رئیس مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران

 

image_printچاپ
Web Analytics