اعضای کمیته ملی ارتباطات

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱  دکتر رضا پورحسین قائم مقام معاونت سازمان صدا و سیما 
۲ دکتر یونس شکرخواه مدیر گروه ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو در ایران 
۳ دکتر محسن جوادی  معاون فرهنگی  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
۴ دکتر غلامرضا کریمی مدیرکل امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت اموزش و پرورش 
۵ اقای داود کریمی رئیس اداره همکارهای اجتماعی علمی و فناوری بین الملل وزارت امور خارجه 
۶ دکتر علی معینی  مدیرکل تحولات اداری و فناوری اطلاعات وزارت علوم
۷ دکتر حسن ملک مدیرکل امور بین الملل و مطالعات راهبردی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات
۸ دکتر حسین نمک‌دوست تهرانی مدیر واحد اموزش روزنامه همشهری 
۹ دکتر علی اکبر جلالی ا ستاد دانشگاه علم و صنعت 
۱۰ دکتر محمدمهدی فرقانی رئیس دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
۱۱ خانم دکتر مهدخت بروجردی  عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
۱۲ دکتر محمد سلطانی فر معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
۱۳ دکترمحسن بنی هاشمی  استاد دانشکده ارتباطات  دانشگاه  صدا و سیما
۴ دکتر هادی خانیکی استاد دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطباییرئیس کرسی ارتباطات علم و فناوری
۱۵ خانم دکتر  گیتی علی ابادی رئیس دفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
۱۶ دکتر علی اصغر محکی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران