کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اعضای كمیته ملی اخلاق زیستی و اخلاق در علم و فناوری - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اعضای کمیته ملی اخلاق زیستی و اخلاق در علم و فناوری

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ جناب آقای دکتر سیدمصطفی محقق داماد عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم/ نماینده فرهنگستان علوم
۲ جناب آقای دکتر علیرضا باقری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
۳ جناب آقای دکتراحسان شمسی کوشگی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران/ نماینده سازمان نظام پزشکی کشور
۴ جناب آقای دکتر محمدرضا زمانی سرپرست دانشگاه پیام نور/روسای دانشگاه
۵ جناب آقای دکتر بهزاد قره یاضی نائب رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران/نماینده پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
۶ جناب آقای دکتر رضا عمانی سامانی مدیر گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری پژوهشگاه رویان/نماینده پژوهشگاه رویان
۷ جناب آقای دکتر حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی/ روسای دانشگاه
۸ جناب آقای دکتر سید طه مرقاتی عضو محترم هیأت علمی دانشگاه تهران
۹ سرکار خانم دکتر شهین اعوانی معاونت آموزشی بنیاد حکمت و فلسفه ایران/نماینده بنیاد حکمت و فلسفه ایران
۱۰ جناب آقای دکتر هومن لیاقتی مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست/ نماینده سازمان حفاظت محیط زیست
۱۱ سرکار خانم دکتر اعظم ایرجی زاد عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
۱۲ جناب آقای دکتر سید محمد اکرمی رئیس مجتمع دارویی و درمانی جمعیت هلال احمر ایران
۱۳ جناب آقای دکتر علیرضا میلانی فر عضو هیئت علمی پژوهشکده ابن سینا
۱۴ جناب آقای دکتر هومن کاظمی مشاور طب سنتی وزارت بهداشت/ نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۱۵ جناب آقای دکتر حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی/نماینده جهاد دانشگاهی
۱۶ جناب آقای دکتر مصطفی مطلبی رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
۱۷ سرکار خانم دکتر سمانه زمانی دبیر کمیته و مدیر گروه علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو – ایران
۱۸ جناب آقای دکتر محمود عباسی رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران
۱۹ جناب آقای دکتر عبدالرئوف ادیب زاده معاون پژوهشی و آموزشی سازمان پزشکی قانونی کشور
۲۰ جناب آقای دکتر محسن اسماعیلی نماینده استان تهران مجلس خبرگان رهبری
۲۱ جناب آقای دکتر سید طه مرقاتی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
image_printچاپ
Web Analytics