کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اعضای کمیته ملی آموزش - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اعضای کمیته ملی آموزش

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ جناب آقای دکتر غلامعلی احمدی  استاد  دانشگاه تربیت دبیرشهید رجائی
۲ جناب آقای دکتر محسن اسدی لاری  مدیرکل   امور بین الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۳ جناب آقای دکتر علی الهیار ترکمن رئیس  اداره امور عمومی و آموزش فنی و حرفه‌ای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
۴ جناب آقای دکتر کوروش پرند استاد  دانشگاه شهید بهشتی
۵ جناب آقای مهندس محمد دیمه ور معاون  آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش
۶ جناب آقای مهندس علی زرافشان معاون  آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش
۷ جناب آقای دکتر سعید سرابی مدیر  همکاری های علمی و امور بین الملل دانشگاه صدا و سیما
۸ جناب آقای دکتر محمدرضا سپهری رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی
۹ جناب آقای دکتر محمود صادقی رئیس کمیسیون انجمن های علمی اران
۱۰ جناب آقای دکتر عبدالرسول عمادی رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش
۱۱ جناب آقای دکتر علی عباسپور تهرانی فرد رئیس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
۱۲ جناب آقای دکتر محمود مهر محمدی سرپرست  دانشگاه فرهنگیان
۱۳ جناب آقای دکتر یداله مهرعلیزاده استاد  دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۴ سرکار خانم دکتر نسرین نورشاهی رئیس  موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
۱۵ دکتر مهدی نوید ادهم  دبیرکل  شورای عالی آموزش و پرورش
۱۶ جناب آقای دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی  استاد  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی
۱۷ سرکار خانم دکتر محدثه محب‌حسینی  رئیس گروه آموزش کمیسیون ملی یونسکو- ایران و دبیر کمیته

 

image_printچاپ
Web Analytics