اعضای کمیته ملی آموزش عالی

ردیف  نام و نام خانوادگی سمت
۱ جناب آقای دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۲ جناب آقای دکتر مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)
۳ جناب آقای دکترحسین سالار آملی قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل و رئیس مرکز همکاری‌های علمی- بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۴ جناب آقای دکتر محمدباقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
۵ جناب آقای دکتر علیرضا رهائی معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی
۶ جناب آقای دکتر علی وطنی مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری
۷ جناب آقای دکتر حسین سلیمی سرپرست دانشگاه علامه طبا طبائی
۸ جناب آقای دکتر محمود فتوحی فیروزآبادی رئیس دانشگاه صنعتی شریف
۹ جناب آقای دکتر محمدرضا زمانی رئیس دانشگاه پیام نور
۱۰ جناب آقای دکتر ابراهیم صالحی عمران رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای
۱۱ جناب آقای دکتر حسن ظهور استاد دانشگاه صنعتی شریف، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و دبیر امور مشترک فرهنگستانها
۱۲ جناب آقای دکتر محمدرضا سپهری متخصص اشتغال و کارآفرینی و رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی
۱۳ جناب آقای دکتر محمد جواد دهقانی رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
۱۴ جناب آقای دکتر محمد باقر خرمشاد استاد دانشگاه علامه طباطبائی
۱۵ جناب آقای دکتر محمدرضا مجیدی دانشیار دانشگاه تهران
۱۶ سرکار خانم دکتر نسرین فخری مدیر گروه آموزش کمیسیون ملی یونسکو