کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اعضای کمیته ملی آب‌شناسی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اعضای کمیته ملی آب‌شناسی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ جناب آقای مهندس قاسم تقی زاده خامسی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا
۲ سرکار خانم دکتر صدیقه ترابی مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو
۳ جناب آقای پروفسور سعید مرید هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس(نماینده وزارت علوم)
۴ جناب آقای پرویز رضازاده مشاور امور پیش بینی سازمان هواشناسی
۵ جناب آقای دکتر فرهاد یکه یزدان دوست رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
۶ جناب آقای مهندس خسروشهبازی

 

معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور
۷ سرکار خانم مهندس صادق مالواجرد

 

معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی
۸ جناب آقای دکتر محمدحسین صراف زاده هیات علمی دانشگاه تهران و رئیس کرسی یونسکو در زمینه بازیافت آب
۹ جناب آقای دکتر احمد ابریشم چی

 

هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف و رئیس کرسی یونسکو در زمینه مدیریت آب و محیط زیست برای شهرهای پایدار
۱۰ جناب آقای گلریز نماینده وزارت امور خارجه
۱۱ جناب آقای دکتر مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست
۱۲ جناب آقای مهندس حسین غفوری مدیر مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی
۱۳ سرکار خانم دکتر بنفشه زهرایی مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقا بهره وری آب و آبفای وزارت نیرو و دانشیار دانشگاه تهران
۱۴ جناب آقای دکتر امیر روشن بخش قنبری معاون ارتباطات و مشارکتها و سرپرست گروه ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو-ایران
۱۵ جناب آقای دکتر علی مریدی مدیرکل حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست
image_printچاپ
Web Analytics