اعضای کمیته‌ملی مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ جناب آقای دکتر محمدهادی ایازی معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی/نماینده وزارت بهداشت
۲ سرکار خانم دکتر شیدا مهنام دبیرکمیته و مدیر گروه علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو – ایران/نماینده کمیسیون ملی یونسکو
۳ جناب آقای دکتر سیدعلی اصغر رفاهی

 

مدیرکل معاونت پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
۴ سرکار خانم دکتر شهیندخت ملاوردی نماینده محترم ریاست جمهوری در امور زنان و حقوق شهروندی
۵ جناب آقای دکتر محمد امیر امیرخانی

 

مشاور مدیرکل بین الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عضو هیأت علمی وزارت بهداشت
۶ جناب آقای مهندس محمد مهدی تندگویان نماینده وزارت ورزش و جوانان
۷ جناب آقای دکتر محمدعلی محسنی بندپی معاون بین الملل دانشکده توانبخشی و علوم بهزیستی
۸ جناب آقای دکتر ولی اله شجاع پوریان  معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران
۹ جناب آقای دکتر سیدحسن حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
۱۰ جناب آقای دکتر سید رامتین باقری  کمیسیون انجمن علمی/عضو محترم انجمن علمی حمل و نقل کشور
۱۱ جناب آقای دکتر مهدی حسینیان

 

عضو محترم هیئت علمی پژوهشکده سرطان پستان/ نماینده پژوهشکده سرطان پستان
۱۲ جناب آقای دکتر صابر احتشامی نماینده شرکت برکت  تل عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی
۱۳ جناب آقای دکتر رضا امیدی مدیر محترم هماهنگی شورای برنامه ریزی رفاه و تامین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱۴ جناب آقای دکتر سید رمضان شجاعی کیاسری رئیس محترم مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور
۱۵ جناب آقای دکتر علی اصغر یوسف نژاد نماینده مجلس شورای اسلامی/ ساری
۱۶ جناب آقای دکتر حسین نحوی نژاد معاون توانبخشی بهزیستی کشور/ نماینده سازمان بهزیستی
۱۷ جناب آقای دکتر شهاب الدین صابونچی رئیس سازمان جوانان هلال احمر/ نماینده سازمان هلال احمر
۱۸ سرکار خانم دکتر شکوه نوابی نژاد رئیس محترم انجمن ایرانی مطالعات زنان
۱۹ جناب آقای دکتر محمدرضا سعیدآبادی کمیسیون انجمن علمی / نماینده انجمن ایرانی روابط بین الملل
۲۰ جناب آقای دکتر حسن موسوی چلک رییس انجمن مددکاران اجتماعی