کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اركان - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اركان

كمیسیون ملی یونسكو که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به‌عنوان رئیس آن می‌باشند، طبق اساسنامه دارای سه ركن است: شورای عالی، شورای اجرایی و دبیرخانه.

 

 

 

 

 

 

 

 

شورای‌عالی:
مهم‌ترین مرجع تصمیم‌گیری کمیسیون ملی یونسکو در ایران است که وظیفه اصلی آن تبیین سیاست‌ها و تصویب برنامه‌های كلی كمیسیون ملی در قالب برنامه‌ها و فعالیت‌های عمومی یونسكو، اظهار نظر در مورد تأمین بودجه، تأیید اعضای هیئت‌های اعزامی به كنفرانس عمومی و ارائه نظر درباره توسعه فعالیت‌های كمیسیون ملی و نهادهای ذی‌ربط است. اعضای شورای عالی عبارت‌اند از: وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، امور خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، دبیركل كمیسیون ملی یونسكو، رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و هفت تن از شخصیت‌های علمی و فرهنگی كشور. ریاست شورای عالی با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری است.

شورای عالی1

شورای عالی2

♦ اعضای شورای عالی

 

 

 

 

شورای ‌اجرایی:
ارگان نظارتی بر اجرای برنامه‌های تصویب‌شده توسط شورای عالی است که مهم‌ترین وظایف آن عبارت‌ است از: پیشنهاد برنامه و بودجه كمیسیون به شورای عالی، طرح و پیگیری پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران در كنفرانس عمومی و سایر مجامع یونسكو، پیگیری نظرها و پیشنهادهای دولت در مورد اجرای تصمیمات و توصیه‌های یونسكو در کشور، و همچنین ارائه پیشنهادهای لازم به دولت در خصوص چگونگی مشاركت در برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی برنامه‌ها و فعالیت‌های یونسکو در کشور. شورای اجرایی متشكل است از: رئیس كمیسیون ملی یونسكو (وزیر علوم، تحقیقات و فناوری)، دبیركل كمیسیون ملی یونسكو، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نمایندگان تام‌الاختیار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیما، مدیركل امور بین‌الملل وزارت امور خارجه، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و یك نفر از شخصیت‌های علمی و فرهنگی عضو شورای عالی.

اعضای شورای اجرایی

اعضای شورای اجرایی

 

 

 

 

 

 

دبیرخانه:
دبیرخانه كمیسیون ملی یونسكو، نهاد مسئول اجرای برنامه های یونسکو در کشور و مجری مصوبات شورای عالی با هماهنگی شورای اجرایی است. ساختار دبیرخانه کمیسیون ملی مانند ساختار دبیرخانه یونسکو مرکزی در پاریس است که دارای بخش‌های برنامه‌ای، پشتیبانی و خدماتی می‌باشد. دبیرخانه کمیسیون ملی یونسکو – ایران که از نظر سازمانی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، زیر نظر دبیركل اداره می‌شود. دبیركل از میان شخصیت‌های علمی و فرهنگی كشور به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و تأیید هیئت دولت منصوب می‌شود.
وظایف دبیرخانه: تهیه طرح برنامه و بودجه سالانه کمیسیون با مشورت شورای اجرایی، ارتباط با سایر کمیسیون‌های ملی به ویژه کشورهای منطقه به منظور همکاری در اجرای برنامه‌ها و مطالعات مشترک مربوط به فعالیت‌های یونسکو، برقراری ارتباط با وزارتخانه‌ها‌، مؤسسات و سایر ارگان‌های دولتی و نیز سازمان‌های غیر دولتی و نهادهای مردمی، نظارت بر اجرای برنامه‌های یونسکو در کشور و پیگیری آنها، انجام مطالعات و تهیه طرح‌های متناسب با نیازهای کشور در حوزه‌های آموزش، علوم، فرهنگ و ارتباطات با همکاری کمیته‌های ملی تخصصی، تهیه و ترجمه و انتشار کتب و نشریات ادواری یونسکو و دیگر مؤسسات علمی، فرهنگی و تربیتی، برقراری ارتباط منظم با نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در یونسکو و تدوین گزارش سالانه فعالیت‌های کمیسیون ملی.

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش‌های برنامه‌ای:
این بخش‌ها که مطابق با پنج زمینه اصلی فعالیت یونسکو تشکیل شده‌ عبارت است از: گروه آموزش، گروه علوم طبیعی، گروه علوم اجتماعی و انسانی، گروه فرهنگ و گروه ارتباطات و اطلاعات. بخش‌های برنامه‌ای برای پیشبرد فعالیت‌های یونسکو در کشور دارای کمیته‌های ملی تخصصی‌اند كه اعضای آنها مركب‌ از نخبگان کشور در حوزه‌های مختلف تخصصی است. کمیسیون ملی دارای كمیته‌های ملی با اعضای حقیقی و حقوقی به نمایندگی از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها و انجمن‌های مرتبط با موضوع‌های كاری یونسكو می‌باشد.

بخش پشتیبانی:
شامل امور مالی و اداری، واحد فناوری اطلاعات و تدارکات است.

بخش خدماتی:
این بخش در بردارنده کتابخانه و مرکز اسناد، انتشارات و روابط عمومی است.

image_printچاپ

Web Analytics