اخلاق در علم و فناوری

اخلاق علم و فناوری

از زمان مشارکت در ترویج تأملات بین المللی در مورد اخلاق در علم و زندگی در دهه ۱۹۷۰ ، یونسکو همچنان به ایجاد و تقویت روابط بین اخلاق شناسان ، دانشمندان ، سیاست گذاران ، قضات ، روزنامه نگاران و جامعه مدنی برای کمک به کشورهای عضو در تصویب سیاست های منطقی در مورد مسائل اخلاقی در علم و فناوری تلاش می کند

یونسکو عملکردهای اصلی زیر را در این زمینه انجام می دهد:

آزمایشگاه ایده ها – پرداختن به چالش های اخلاقی در حال ظهور با ارائه یک محفل فکری برای تأملات چند رشته ای ، کثرت گرایانه و چند فرهنگی در مورد اخلاق علم و فناوری – از طریق:

  1. کمیته بین المللی اخلاق زیستی (IBC) ؛
  2. کمیته اخلاق زیستی بین دولتی (IGBC) ؛
  3. کمیسیون جهانی اخلاق دانش و فناوری علمی (COMEST).

و همچنین اعلامیه ها و بیانیه های زیر :

  • اعلامیه جهانی درباره ژنوم انسان و حقوق بشر (۱۹۹۷) ؛
  • بیانیه بین المللی داده های ژنتیکی انسان (۲۰۰۳) ؛
  • اعلامیه جهانی اخلاق زیستی و حقوق بشر (۲۰۰۵) ؛
  • اعلامیه اصول اخلاقی در رابطه با تغییرات اقلیمی (۲۰۱۷) ؛
  • توصیه در مورد محققان علمی و علمی.

مطلب قبلی

ورزش و آنتی دوپینگ

مطلب بعدی

جوانان