کمسیون ملی ایران- یوسنکو

آموزش فنی و حرفه‌ای - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

آموزش فنی و حرفه‌ای

آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، انجام‌دادن فعالیت‌هایی است که می‌تواند فرد را برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار آماده کند یا کارایی و توانایی وی را در انجام‌دادن آن افزایش دهد و موضوعاتی از قبیل کارآموزی، آموزش حرفه‌ای، آموزش فنی، آموزش شغلی، آموزش نیروی کار و آموزش مهارت‌های لازم را در ارتباط با محل کار در بر می‌گیرد. این آموزش‌ها، کسب مهارت‌ها را در خصوص تکنولوژی و علوم وابسته به همراه دانش‌های خاص مربوط به شغل و در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارائه می‌دهد. محورهای کار یونسکو در زمینه آموزش فنی و حرفه‌ای عبارت است از:
– ظرفیت‌سازی کشورهای عضو در زمینه آموزش فنی وحرفه‌ای
– تعریف و توسعه شاخص‌های آموزش فنی و حرفه‌ای
– مبادله اطلاعات و هدایت بین‌المللی آموزش فنی و حرفه‌ای
– ارزیابی و نظارت بر آموزش فنی وحرفه‌ای، از طریق ابزارهای هنجاری
مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای یونسکو (UNEVOC) که به طور تخصصی به توسعه و ترویج آموزش فنی و حرفه‌ای در جهان می‌پردازد، در تلاش است تا در جهت متحول‌سازی نظام‌های فنی و حرفه‌ای برای پاسخگویی به نیازهای بازار کار و چالش‌های قرن بیست و یکم در کشورهای عضو یونسکو، اقدامات لازم را توسعه و گسترش بخشد.
– برگزاری سمینار ملی داده‌ها، روش‌ها و تکنیک‌های نوین در آموزش کاربردی علوم مختلف ( انسانی، اجتماعی، طبیعی، و پایه) ( تهران، ۱۳۸۹)
– نشست تخصصی جوانان و مهارت‌ها: پیوند آموزش و جهان کار- ( تهران، ۱۳۹۱)
-مشارکت در برگزاری اولین همایش بین‌المللی مهارت‌آموزی و اشتغال (تهران،۱۳۹۲)
-سومین همایش ملی و دومین همایش بین‌المللی مهارت‌آموزی و اشتغال ( اردیبهشت ۱۳۹۳)

image_printچاپ

Web Analytics