کمسیون ملی ایران- یوسنکو

آموزش عالی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

آموزش عالی

***دریافت فرم گزارش عملکرد سالانه کرسی‌­ها***

تأکید بر نقش آموزش عالی در جوامع دانش‌مدار معاصر به عنوان عامل اصلی توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و نیز رکن اساسی تقویت ظرفیت‌های بومی و محلی، ارتقاء حقوق بشر، توسعه پایدار، صلح و عدالت به شمار می‌رود.

رویکرد کمیسیون ملی یونسکو به آموزش عالی بر اساس سه محور شکل گرفته است: ایجاد و تقویت ظرفیت علمی و عملی کشور در زمینه آموزش عالی، کمک به توسعه سیاست‌گذاری‌های مناسب در زمینه پاسخ آموزش عالی به چالش‌های مربوط به جهانی­شدن و کمک به دولت و نهادهای مرتبط در زمینه برنامه‌ریزی برای توسعه سیاست‌های پایدار در خصوص آموزش عالی. اداره آموزش کمیسیون ملی یونسکو با انعکاس توصیه‌ها، کنوانسیون‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های یونسکو به نهادهای آموزش عالی کشور به تقویت راهبردها و سیاست‌های ملی کمک می‌کند تا فرصت‌های برابر آموزشی را برای دسترسی گسترده‌تر به آموزش عالی کیفی در کشور فراهم سازد.
در این مورد، طرح‌ها و برنامه‌های گسترده‌ای در کشور اجرا شده است:

-برگزاری همایش منطقه‌ای آموزش عالی در قرن آینده (تهران، ۱۳۷۷)
-همایش کتب درسی دانشگاهی (تهران، ۱۳۸۵)
-از طریق تشویق دانشگاه‌ها و نهادهای آموزش عالی کشور به پیوستن به برنامه دانشگاه‌های همزاد و ایجاد کرسی‌های یونسکو زمینه لازم را برای ترویج و ارتقای همکاری‌های بین‌المللی در حوزه آموزش عالی فراهم می‌سازد.
– برگزاری کنفرانس تحولات دانشگاه‌های ایران و چشم‌اندازی به سوی کارآفرینی (تهران،۸۷)
-مشارکت در برگزاری اولین کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی در ایران ( تهران، ۱۳۸۹)
-مشارکت برگزاری پانزدهمین کنگره سراسری همکاری‌های دولت، صنعت و دانشگاه برای توسعه ملی (تهران، ۱۳۹۰)
-مشارکت در برگزاری دومین همایش بین‌المللی انجمن آموزش عالی ایران (تهران، ۱۳۹۱)
-مشارکت در برگزاری شانزدهمین کنگره سراسری همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی (تهران، ۱۳۹۱)
-مشارکت در برگزاری کنفرانس بین‌المللی توسعه تحصیلات تکمیلی ایران: فرصت‌ها و چالش‌ها (تهران، ۱۳۹۲)
-مشارکت در برگزاری سومین سمینار تخصصی خلاقیت کارآفرینی مبتنی بر High-Tech (تهران،۱۳۹۲)
-مشارکت در برگزاری دومین کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی (تهران،۱۳۹۲)
-مشارکت در برگزاری هفدهمین کنگره سراسری همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی تهران،۱۳۹۲)
-مشارکت در برگزاری کنفرانس توسعه آموزش عالی فرامرزی: فرصت‌ها و چالش‌ها (تهران،۱۳۹۳)

image_printچاپ

Web Analytics