کمسیون ملی ایران- یوسنکو

آموزش صلح، حقوق بشر و تفاهم بین‌المللی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

آموزش صلح، حقوق بشر و تفاهم بین‌المللی

ویرانی‌های ناشی از جنگ‌های جهانی اول و دوم، اشتیاق به صلح و تفاهم جهانی را برانگیخت. با پایان جنگ سرد در اواخر قرن گذشته، موجی از خوشبینی در زمینه ظهور هزاره جدید صلح، ایجاد شد. با این وجود، این خوشبینی و امیدواری به واسطه نزاع‌ها و درگیری‌های بین منطقه‌ای، بین‌نژادی، بین‌فرهنگی و بین‌مذهبی رنگ باخت. علاوه بر این، جهانی شدن نیز در بی‌ثبات کردن و غیرقابل پیش‌بینی کردن امور بین‌المللی و حاکمیت اقتصادی تاثیرگسترده‌ای برجای گذاشت. جابجایی‌های فراملیتی کارگران و پناهندگان باعث افزایش تنش بین جوامع محلی و مهاجرین شد. از طرف دیگر، کاهش مداوم منابع طبیعی و تخریب زیست محیطی بر دردهای جوامع درگیر در نزاع و آشوب، افزود. بر این اساس، آموزش صلح و حقوق بشر و تفاهم بین المللی، به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف آموزشی یونسکو در راستای تحقق توسعه پایدار و فراگیر مطرح شد.
تبدیل فراگیران به شهروندان جهانی خلاق و پاسخگو، نیازمند درک کامل آن‌ها از نقش‌ها و مسئولیت‌های شهروندی در محیطی جهانی شده، در پرتو همکاری و تفاهم بین‌المللی است. بر این اساس، چنانچه مولفه‌های آموزش صلح و حقوق بشر و نیز آموزش برای توسعه پایدار در چارچوب آموزش برای تفاهم بین‌المللی مشخص نشوند، صلح پایدار جهانی تحقق نخواهد یافت. این مطلب به صراحت در اساسنامه یونسکو، منشور سازمان ملل متحد، و بیانیه جهانی حقوق بشر نیز مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین در راهبرد میان مدت هشت ساله (۲۰۲۱-۲۰۱۴) و برنامه و بودجه سه ساله یونسکو ( ۲۰۱۷-۲۰۱۴) توانمندسازی فراگیران برای تبدیل به شهروندان جهانی خلاق و پاسخگو به عنوان دومین راهبرد و محور عمل مطرح شده است.
در این ارتباط، یونسکو با همکاری کشوره کره برای اجرای فعالیت‌های مربوط به صلح و آموزش برای تفاهم بین‌المللی(EIU)، مرکز آموزش برای تفاهم بین‌المللی یونسکو در منطقه آسیا و اقیانوسیه (APCEIU) را تشکیل داد. این مرکز بر رویکردی از آموزش تاکید دارد که از طریق گسترش ارزش‌ها و نگرش‌ها که اساس فرهنگ صلح به شمار می‌روند، دانش و تفاهم را با یکدیگر تلفیق می‌کند.
گروه آموزش کمیسیون ملی یونسکو در راستای ارتقا و ترویج فرهنگ صلح و آموزش برای تفاهم بین‌المللی فعالیت‌های زیادی انجام داده است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:
-تاسیس کرسی صلح، دموکراسی و حقوق بشر یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی
-برگزاری کارگاه آموزشی آموزشیاران جنوب و غرب آسیا در زمینه آموزش برای تفاهم بین‌المللی و اهداف توسعه هزاره (تهران، آبان ۱۳۹۰)
– معرفی کاندیدا برای شرکت در کارگاه‌های سالانه آموزش برای تفاهم بین‌المللی
-معرفی بهترین تجارب در کشور برای شرکت در برنامه‌ سالانه بهترین تجارب در زمینه آموزش برای تفاهم بین‌المللی
-معرفی برترین داستان‌ها برای شرکت در برنامه سالانه مجموعه داستان‌های آموزش برای تفاهم بین‌المللی
– معرفی کاندیداهای واجد شرایط برای شرکت در کارگاه‌های منطقه‌ای سالانه راهبری آموزشگاهی مدیران مدارس آسیا و اقیانوسیه

image_printچاپ

Web Analytics