آغاز دوره دوم کمیته ملی میراث فرهنگی و طبیعی کمیسیون ملی یونسکو – ایران

نخستین جلسه از دوره دوم کمیته ملی میراث فرهنگی و طبیعی در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ با حضور دکتر حجت الله ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو – ایران، دکتر عبدالمهدی مستکین مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو- ایران، مهندس سید محمد بهشتی (پژوهشگاه میراث فرهنگی)، دکتر بهروز عمرانی (پژوهشگاه میراث فرهنگی)، دکتر مرتضی رضوانفر (پژوهشگاه میراث فرهنگی)، دکتر جبرئیل نوکنده (موزه‌ ملی ایران)، مهندس محمد حسن محبعلی (کارشناس سازمان میراث فرهنگی)، دکتر محمد سعید ایزدی (دانشگاه بوعلی سینا)، دکتر زهره زرشناس (بنیاد ایرانشناسی) و دکتر نادره نفیسی (دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی)، برگزار شد.
در این جلسه ضمن تقدیم احکام اعضا، مهمترین مسایل مربوطه مورد بحث قرار گرفت. همچنین مقرر شد جلسات به صورت ماهانه، با لحاظ برنامههای میان مدت و بلند مدت یونسکو به ویژه کنوانسیونهای ملحق شده و در راستای پاسداشت و صیانت از میراث فرهنگی و طبیعی کشور برگزار شود.