آخرین جلسه کمیته ملی علوم زمین و ژئوپارک کمیسیون ملی یونسکو- ایران در سال ٩۶، تشکیل شد

آخرین جلسه کمیته ملی علوم زمین و ژئوپارک کمیسیون ملی یونسکو- ایران در سال ٩۶، تشکیل شد

در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ آخرین جلسه کمیته ملی علوم زمین و ژئوپارک کمیسیون ملی یونسکو – ایران با حضور اعضا در محل کمیسیون ملی یونسکو – ایران برگزار شد.
در این جلسه موارد زیر مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت: گزارش سومین نشست برنامه بین المللی علوم زمین و ژئوپارک یونسکو توسط دکتر مهرابی و گزارش کمیسیون بین المللی نقشه های زمین شناسی توسط خانم استرابی از سازمان زمین شناسی؛ گزارش سی و ششمین گردهمایی و سومین کنگره بین المللی علوم زمین ۲۰۱۸ توسط خانم زرگر از سازمان زمین شناسی؛ ارائه گزارش مجموعه کارگاه های آموزشی- تخصصی ارزیابی زلزله های اخیر توسط دکتر زارع نایب رئیس کمیته؛ اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص پروژه ترسیم نقشه راه مدیریت ریسک مخاطرات در ایران و کشورهای همجوار و بررسی تقویم دو سالانه فعالیت های کمیته و امور جاری.

مطلب قبلی

پیام تبریک دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران به مناسبت فرا رسیدن نوروز ۱۳۹۷

مطلب بعدی

به مناسبت درگذشت استاد شایگان