کمسیون ملی ایران- یوسنکو

آخرین جلسه سیزدهمین دور کمیته ملی انسان و کره مسکون، برگزار شد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

آخرین جلسه سیزدهمین دور کمیته ملی انسان و کره مسکون، برگزار شد

روز ۲۲ اسفند ۱۳۹۶، کمیسیون ملی یونسکو- ایران، میزبان آخرین جلسه از سیزدهمین دور کمیته ملی انسان و کره مسکون بود. در این جلسه که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

  1. بررسی زمینه‌های همکاری مشترک با کمیته ملی انسان و کره مسکون کشور آلمان
  2. ذخیره‌گاه پیشنهادی کوپه‌داغ و آخرین وضعیت اصلاحات درخواستی از یونسکو
  3. گزارش عملکرد سازمان‌های عضو کمیته در قبال برنامه تدوین شده کمیته
  4. امور جاری

image_printچاپ
Web Analytics