آثار ثبت شده در فهرست ملی، منطقه‌ای و جهانی حافظه جهانی

 

ردیف نام اثر دوره / پدیدآور پیشنهاددهنده/ محل نگهداری ثبت ملی ثبت منطقه‌ای ثبت جهانی
۱ قرآن های خطی نگاشته شده روی پوست آهو منسوب به فرزندان پیامبر سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ۱۳۸۷
۲ شاهنامه باسنقری ق. ۵/ بایسنقر میرزا کاخ موزه گلستان ۱۳۸۷ ۲۰۰۷
۳ وقفنامه ربع رشیدی ق.۷/ خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی کتابخانه مرکزی تبریز ۱۳۸۷ ۲۰۰۷
۴ مجموعه اسناد تشکیلات اداری دوره صفویه آستان قدس رضوی مربوط به دوران صفویه سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ۱۳۸۷ ۲۰۰۹
۵ المسالک الممالک استخری موزه ملی ایران ۱۳۸۷ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵
۶ سفینه تبریز ق. ۸/ کاتب: ابوالمجد تبریزی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ۱۳۸۷
۷ پنج گنج(خمسه) نظامی ق. ۶ / نظامی مدرسه عالی شهید مطهری ۱۳۸۸ ۲۰۱۱
۸ پنج گنج(خمسه) نظامی ق. ۶ / نظامی کاخ موزه گلستان ۱۳۸۸ ۲۰۱۱
۹ پنج گنج(خمسه) نظامی ق. ۶ / نظامی موزه ملی ایران ۱۳۸۸ ۲۰۱۱
۱۰ پنج گنج(خمسه) نظامی ق. ۶ / نظامی کتابخانه و موزه ملی ملک ۱۳۸۸ ۲۰۱۱
۱۱ پنج گنج(خمسه) نظامی ق. ۶ / نظامی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران ۱۳۸۸ ۲۰۱۱
۱۲ التفهیم لاوائل التنجیم ق. ۵/ ابوریحان بیرونی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ۱۳۸۸ ۲۰۱۱
۱۳ مجموعه تصاویر و بیانات حضرت امام خمینی معاصر اداره کل آرشیوها و کتابخانه‌های سازمان صدا و سیما ۱۳۸۹
۱۴ مجموعه عکسهای تاریخی معاصر (قاجاریه و پهلوی) موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ۱۳۸۹