کمسیون ملی ایران- یوسنکو

آثار ثبت‌شده ایران در فهرست منطقه‌ای آسیا -اقیانوسیه برنامه حافظه جهانی یونسکو - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

آثار ثبت‌شده ایران در فهرست منطقه‌ای آسیا -اقیانوسیه برنامه حافظه جهانی یونسکو

1-عرفات العاشقین و عرصات العارفین
2-وندیداد
3- فیلم مستند جان مرجان
4-اسناد تصویری کربلا (به صورت مشترک میان ایران و عراق)
5-المسالک و‌الممالک
image_printچاپ
Web Analytics