کمسیون ملی ایران- یوسنکو

آثارثبت‌شده ایران در فهرست میراث معنوی (ناملموس) یونسکو - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

آثارثبت‌شده ایران در فهرست میراث معنوی (ناملموس) یونسکو

۱- پرونده نوروز (۲۰۰۹)
۲- ردیف-های موسیقی ایرانی (۲۰۰۹)
۳- هنر نمایشی- آئینی تعزیه (۲۰۱۰)
۴- مهارت فرش‌‌بافی فارس (۲۰۱۰)
۵- موسیقی بخشی‌‌های خراسان (۲۰۱۰)
۶- آئین پهلوانی و زورخانه‌ای (۲۰۱۰)
۷- مهارت فرش‌بافی کاشان (۲۰۱۰)
۸- آیین نقالی (قصه‌‌گویی اجرایی ایرانی) (۲۰۱۱)
۹- دانش سنتی لنج‌‌سازی و دریانوردی در خلیج فارس (۲۰۱۱)
۱۰- مراسم قالی‌شویان در مشهد اردهال کاشان (۲۰۱۲)
۱۱- نان لواش (۲۰۱۶)
۱۲- نوروز (۲۰۱۶)
۱۳- هنر ساختن و نواختن کمانچه (۲۰۱۷)
۱۴- چوگان، بازی سوار بر اسب همراه با روایت‌گری و موسیقی (۲۰۱۷)

image_printچاپ
Web Analytics