کمسیون ملی ایران- یوسنکو

آثارثبت‌شده ایران در فهرست میراث معنوی (ناملموس) یونسکو - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

آثارثبت‌شده ایران در فهرست میراث معنوی (ناملموس) یونسکو

1- پرونده نوروز (2009)
2- ردیف-های موسیقی ایرانی (2009)
3- هنر نمایشی- آئینی تعزیه (2010)
4- مهارت فرش‌‌بافی فارس (2010)
5- موسیقی بخشی‌‌های خراسان (2010)
6- آئین پهلوانی و زورخانه‌ای (2010)
7- مهارت فرش‌بافی کاشان (2010)
8- آیین نقالی (قصه‌‌گویی اجرایی ایرانی) (2011)
9- دانش سنتی لنج‌‌سازی و دریانوردی در خلیج فارس (2011)
10- مراسم قالی‌شویان در مشهد اردهال کاشان (2012)
11- نان لواش (2016)
12- نوروز (2016)
13- هنر ساختن و نواختن کمانچه (2017)
14- چوگان، بازی سوار بر اسب همراه با روایت‌گری و موسیقی (2017)

image_printچاپ
Web Analytics