کمسیون ملی ایران- یوسنکو

آب و چالش‌های مربوط به آن - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

آب و چالش‌های مربوط به آن

مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی بر آبخوان‌ها و رودخانه‌ها به‌ویژه در حوضه‌‌های خشک و نیمه‌خشک، ابعاد اجتماعی و فرهنگی مربوط به مدیریت منابع آب، مدیریت پایدار منابع آب شهری، بهبود کیفیت بوم‌سازگان آبی و توسعه برنامه آموزش آب شرب در چارچوب دهه آموزش برای توسعه پایدار از فعالیت‌های کمیسیون ملی در بخش آب است. اداره علوم طبیعی کمیسیون ملی یونسکو در چارچوب برنامه بین‌المللی آب‌شناسی یونسکو فعالیت‌های بسیاری را در سطح کشور انجام داده است از جمله:
– تأسیس مراکز علمی- پژوهشی مانند مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری در تهران، مرکز بین‌المللی قنات و سازه‌های تاریخی آبی در یزد، موسسه ملی اقیانوس‌شناسی در تهران و پارک علم و فناوری در اصفهان، مشارکت در برگزاری جلسه‌ها و گردهمایی‌ها از جمله عضویت در زیرکمیته بین‌المللی فرسایش و رسوب، شرکت در جلسات شورای بین‌الدول برنامه بین‌المللی آب‌شناسی، تأسیس انجمن علوم و مهندسی منابع آب (۱۳۷۴)، کنفرانس بین‌المللی مهندسی رودخانه (اهواز، ۱۳۸۱)، اجلاس تخصصی مدیریت آب شهری (تهران، ۱۳۸۳-۱۳۸۲)، سومین همایش فرسایش و رسوب (تهران، ۱۳۸۴)، کنفرانس بین‌المللی قنات (کرمان، ۱۳۸۴)، کنفرانس مدیریت آب‌های زیرزمینی (کرج، ۱۳۸۵)، برگزاری همایش فرهنگ و آب (تهران، ۱۳۸۵)، اجلاس منطقه‌ای کارشناسان فرسایش و رسوب (چالوس، ۱۳۸۶)، برگزاری سمینار دریامحور توسعه به مناسبت روز جهانی اقیانوس (تهران، ۱۳۸۷)، برگزاری نمایشگاه اسناد تاریخی و دستاوردهای پژوهشی خلیج فارس در روز ملی خلیج فارس (تهران، ۱۳۸۷)، چهارمین اجلاس کمیته‌های ملی انسان و کره مسکون کشورهای جنوب و مرکز آسیا – SACAM(قشم، ۱۳۹۰)، پنجمین نشست شورای اجرایی مرکز منطقه‌ای یونسکو در مدیریت آب شهری (تهران، ۱۳۸۷)، نشست شورای حکام مرکز بین‌المللی قنات و سازه‌های تاریخی آبی یزد، کارگاه آموزشی G-WADI (تهران، ۹۰)، سمینار تغییر اقلیم (تهران، ۹۰)، نشست مشترک کمیته‌های گروه علوم در خصوص بحران آب (تهران، ۸۹)، سمینار مدیریت سواحل (تهران، ۹۰)، چهارمین کنفرانس ملی فرسایش و رسوب (نور، ۸۹)، کارگاه آموزشی بازنگری ادواری ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره (ارس، ۹۰)،مشارکت در برگزاری سمینار بحران آب- شهرکرد، ۱۳۹۳، مشارکت در برگزاری کنفرانس بهره­وری و حکمرانی پایدار منابع آب- تهران،۱۳۹۳

image_printچاپ

Web Analytics