کمسیون ملی ایران- یوسنکو

بایگانی‌ها یونسکو - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

جلسه مشترک کمیته‌های راهبری و کاری تدوین پرونده ثبت جنگل‌های هیرکانی در فهرست میراث جهانی یونسکو

در روز شنبه چهارم آذر ماه سال جاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از ساعت ۱۲ الی ۱۵ میزبان

Read more

تأسیس ” مرکز بین المللی مقوله دو یونسکو در زمینه علوم مرتبط با سلامت و تغذیه انسانی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ” تصویب شد

در نشست روز ۵ نوامبر ۲۰۱۷ کمیسیون علوم در سی‌و‌نهمین کنفرانس عمومی یونسکو، تأسیس ” مرکز بین المللی مقوله دو یونسکو

Read more

مراسم هفته جهانی یادگیری از طریق ابزارهای الکترونیک همراه از تاریخ ۲۶ تا ۳۰ مارچ ۲۰۱۸ برگزار می شود

 مراسم “هفته جهانی یادگیری از طریق ابزارهای الکترونیک همراه ۲۰۱۸″، از تاریخ ۲۶ تا ۳۰ مارچ ۲۰۱۸  مطابق با ۶

Read more
Web Analytics