کمسیون ملی ایران- یوسنکو

بایگانی‌ها کنفرانس عمومی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

سی‌و‌نهمین کنفرانس عمومی، با حضور 195 کشور عضو (30 اکتبر تا 14 نوامبر- 8 تا 23 آبان) آغاز به کار کرد

سی‌و‌نهمین کنفرانس عمومی، با حضور 195 کشور عضو برای تعیین بودجه و روند برنامه‌ها و فعالیت‌های یونسکو در دو سال

Read more

دهمین جلسه کمیته هماهنگی کنفرانس عمومی در کمیسیون ملی یونسکو- ایران تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، دهمین جلسه کمیته هماهنگی سی‌و‌نهمین اجلاس کنفرانس عمومی، شنبه 29 مهر 1396

Read more
Web Analytics